Figura 1.
А - Remorcă. В - Remorcă ușoară. С, D - Semiremorcă.