Figura 8. Intersecţii

A,B,C,E
- Intersecţiile drumurilor neechivalente (drum cu prioritate cu un drum fără prioritate)
D - intersecţia drumurilor de semnificatie echivalentă