Marcajul 1.12 Linia de lăţime sporită continuă (linia de oprire) indică locul unde conducătorul trebuie sa oprească la semnalul de interzicere al semaforului