Marcajul 1.12 Linia de lățime sporită continuă indică locul unde conducătorul trebuie să oprească la semnalul de interzicere al semaforului.