Marcajul 1.12 Linia de lăţime sporită continuă (linia de oprire) indică locul unde conducatorul trebuie sa oprească în cazul în care este instalat indicatorul 2.2.