Marcajul 1.22 Indică numărul atribuit drumului (itinerarului)