Marcaj 1.19 Linia îngustă discontinua dublă, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea, delimitează una sau mai multe benzi pe care sensul de circulaţie poate fi inversat.