Marcajul 1.1.1 a) semnifică delimitarea fluxurilor de transport de sensuri opuse pe sectoarele de drum periculoase, care au două sau trei benzi pentru circulaţie.
Marcajul 1.1.1 е) semnifică delimitarea marginii carosabilului, pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, altele decît autostrăzile.