Marcajul 1.6 Linia îngustă discontinuă, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea avertizează despre apropierea de marcajul 1.1.1 a), b) sau 1.11 a), care separă sensurile de circulaţie ori delimitează benzile de circulaţie pe sens