Marcajul 1.8 Linia lată discontinuă, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mică decît intervalele dintre acestea separă banda de decelerare sau accelerare de banda adiacentă a carosabilului