Разметка 1.21 Presemnalizează apropierea cu linia de oprire