Aplicarea marcajelor orizontale.
Linia 1.1.1 d - semnifică delimitarea locurilor pentru staţionarea vehiculelor