Marcajul 1.15 Delimitează locul unde pista pentru biciclişti întretaie carosabilul drumului