3.2
Circulație interzisă


3.3
Circulație interzisă autovehiculelor


3.4
Circulație interzisă autocamioanelor


3.5.1
Circulație interzisă motocicletelor


3.5.2
Circulație interzisă ciclomotoarelor


3.6
Circulație interzisă mașinilor autopropulsate


3.7
Circulație interzisă ansamblurilor de vehicule


3.8
Circulație interzisă vehiculelor care transportă substanțe explozive sau ușor inflamabile


3.9
Circulație interzisă vehiculelor care transportă încărcături periculoase


3.10
Circulație interzisă vehiculelor cu tracțiune animală


3.11
Circulație interzisă bicicletelor