3.26
Sfîrșitul zonei de interzicere a depășirii pentru autocamioane