4.4.6
Sfîrşitul pistelor delimitate pentru biciclişti şi pietoni