4.4.8
Sfîrşitul pistelor delimitate pentru pietoni şi biciclişti