5.42.2
Sfîrşitul benzii rezervate vehiculelor de rută