5.57.1
Zonă pietonală


5.57.2
Sfîrșitul zonei pietonale