Secţiunea a 16-a - Circulaţia bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animală, motocultoarelor cu remorcă şi pietonilor cu cărucioare de marfă.


109. 1) Conducătorii de biciclete, ciclomotoare, motocultoare cu remorcă, vehicule cu tracţiune animală, călăreţii trebuie să circule pe drumul public numai într-un singur rînd, menţinînd în timpul deplasării, în raport cu marginea din dreapta a carosabilului, un interval nu mai mare de 1 m, fiind îmbrăcaţi în vestă de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizantă.
2) În afara intersecţiilor, în cazul în care pista pentru biciclişti se intersectează cu drumul public şi această intersectare este nedirijată, conducătorii de biciclete şi ciclomotoare trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care circulă pe drum.
3) Bicicletele trebuie să fie utilate cu catadioptri în faţă de culoare albă (sau far), pe lateral portocalie, în spate roşie.
3¹) Pentru a fi admise în traficul rutier, motocultoarele cu remorcă trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) motocultorul cu remorcă trebuie să fie echipat cu frînă la remorcă;
b) motocultorul cu remorcă poate fi echipat în faţă cu cel puțin un far cu lumină de întîlnire şi cu două semnalizatoare de direcţie;
c) remorca motocultorului trebuie să fie dotată în faţă cu doi catadioptri de culoare albă, lateral cu doi catadioptri de culoare portocalie, iar în spate cu doi catadioptri triunghiulari de culoare roşie;
d) lăţimea maximă a remorcii motocultorului nu va depăşi 1,8 m.

4) Conducătorilor de biciclete şi ciclomotoare li se interzice:
a) să circule pe carosabilul drumului, în cazul în care în direcţia de deplasare există o pistă pentru biciclişti;
b) să circule neţinînd cel puţin cu o mînă ghidonul, precum şi cu picioarele neamplasate pe pedale;
c) să se ţină cu mîna de un vehicul în mers;
d) să transporte persoane, cu excepţia unui copil de pînă la 7 ani, pe suportul special montat în faţă;
e) să transporte încărcături care, prin volumul, lungimea sau masa lor, stînjenesc conducerea bicicletei (ciclomotorului) sau periclitează circulaţia altor participanţi la trafic;
f) să circule pe trotuare, pe aleile din parcuri şi prin grădinile publice (cu excepţia copiilor care se deplasează pe biciclete sub supravegherea celor adulţi);
g) să execute manevra de virare la stînga sau de întoarcere pe drumurile care au mai mult de o bandă pe sens;
h) să conducă bicicleta sau ciclomotorul fiind în stare de ebrietate;
i) să conducă vehiculul dacă ghidonul, frîna sau claxonul sînt defectate;
k) remorcarea bicicletelor (ciclomotoarelor), precum şi remorcarea cu acestea, cu excepţia tractării unei remorci compatibile acestor vehicule.
5) Conducătorului motocultorului cu remorcă i se interzice:
a) să circule pe drumul modernizat, în cazul în care în direcţia de deplasare există un drum rudimentar;
b) să transporte obiecte care depăşesc lungimea și lăţimea remorcii (respectiv: lungimea mai mult de 0,5 m, lăţimea mai mult de 0,4 m), iar înălţimea acestora trebuie să nu depășească 1,5 m de la suprafaţa platformei remorcii;
c) să schimbe direcţia de mers fără a semnaliza şi fără a se asigura că din faţă sau din spate nu vin vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasării;
d) să conducă fiind în stare de ebrietate;
e) să conducă dacă dispozitivele de comandă sînt defectate;
f) să circule pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă dacă motocultorul cu remorcă nu este utilat cu far.


110. 1) Pentru a fi admis în traficul rutier, vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie înregistrat în modul stabilit şi să poarte placa cu numărul de înregistrare, să fie semnalizat în faţă cu catadioptri de culoare albă, pe lateral - de culoare portocalie, în spate - de culoare roşie, de formă triunghiulară.
2) Vehiculul în cauză trebuie să fie echipat cu pană pentru împiedicarea roţii la deplasarea în pantă sau, în cazul opririi pe sectorul de drum cu declivităţi, pentru imobilizarea acestuia.
3) Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală, în timpul deplasării, trebuie să se afle în vehicul, menţinînd în permanenţă controlul asupra animalelor, iar dacă din diferite motive este impus să se deplaseze pe jos, el trebuie să ducă animalele de frîu.
De asemenea, el trebuie să ducă animalele de frîu în timpul intrării pe drumul cu prioritate, în cazul în care vizibilitatea este redusă şi/sau cîmpul vizual este limitat.
Încărcăturile care depăşesc limitele de gabarit ale vehiculului trebuie semnalizate pe lateral cu steguleţe de culoare roşie.
4) Conducătorului de vehicul cu tracţiune animală îi este interzis:
a) să circule fără aplicarea numărului de înregistrare pe vehicul;
b) să schimbe direcţia de mers fără a semnaliza cu braţul şi a se asigura că din faţă sau din spate nu circulă vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasării;
c) să circule în galop prin localităţi;
d) să transporte obiecte care depăşesc cu mult lungimea, lăţimea şi înălţimea vehiculului (lungimea nu va depăşi 0,5 m în ambele sensuri, lăţimea - 0,5 m în ambele sensuri, iar înălţimea - 1,5 m de la suprafaţa interioară a vehiculului);
e) să circule pe drumul modernizat, în cazul în care în direcţia de deplasare există un drum rudimentar;
f) să circule cu vehiculul murdar pe drumurile modernizate;
g) să transporte pe timp de noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă încărcături ce depăşesc limitele de gabarit ale vehiculului;
h) să transporte în vehicul persoane în picioare;
i) în timpul staţionării, să lase animalele dezlegate şi fără supraveghere.

5) Animalele care însoţesc un vehicul cu tracţiune animală trebuie să fie legate în spatele acestuia, din dreapta.

111. 1) Animalele izolate sau în turmă (cireadă) pot fi mînate pe drumurile publice, de regulă pe timp de zi, numai de însoţitori (ciobani etc.). În cazul în care acestea sînt mînate pentru traversarea drumului public sau prin trecerea la nivel cu calea ferată, este necesară existenţa unui număr suficient de însoţitori, dar nu mai puţin de trei. Izolat, animalele (cîte cel mult două la însoţitor) pot fi conduse de frîu.
2) Turmele mari trebuie fracţionate în grupuri compacte şi bine separate între ele, ţinind cont de numărul însoţitorilor, astfel încît să se creeze spaţii suficiente, care ar permite circulaţia fluentă şi în siguranţă a celorlalţi participanţi la trafic.
Este interzisă, în prezenţa altor căi, mînarea animalelor pe drumul cu îmbrăcămintea carosabilului asfaltică sau ciment-beton.
3) În cazul în care sînt mînate pe drumul public, animalele şi însoţitorii acestora trebuie să circule pe acostamentul din partea stîngă a drumului, iar în lipsa acestuia, cît mai aproape de marginea stîngă a carosabilului, în întîmpinarea fluxului de vehicule. În caz de mînare pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, însoţitorii de animale trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante.

112. 1) Pietonul cu cărucior de marfă nu trebuie să se deplaseze pe drumul public, în cazul în care încărcătura îi face vizibilitatea insuficientă sau chiar imposibilă în direcţia de mers.
2) Pietonului cu cărucior de marfă îi este interzis:
a) să se deplaseze pe carosabilul drumurilor cu circulaţie intensă;
b) să se deplaseze pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă;
c) să abandoneze căruciorul pe carosabil.