Secţiunea a 17-a - Circulaţia pietonilor şi a coloanelor.


113. 1) Pietonii trebuie să se deplaseze pe partea dreaptă a trotuarelor, pistelor pentru pietoni sau pe potecile alăturate drumului public, iar în lipsa acestora - pe acostament. Pietonii se pot deplasa şi pe pistele pentru biciclişti, cu condiţia că nu stînjenesc circulaţia bicicliştilor şi a conducătorilor de ciclomotoare.
2) Pietonii care transportă sau duc obiecte voluminoase, precum şi persoanele care se deplasează cu ajutorul fotoliilor rulante pentru persoane cu dizabilități, în lipsa trotuarelor, pistelor pentru pietoni şi acostamentelor, se pot deplasa pe marginea dreaptă a carosabilului, fără să stînjenească circulaţia vehiculelor, dînd dovadă de prudenţă sporită.
3) În cazul în care pietonii sînt impuşi, din cauza lipsei trotuarelor şi a acostamentelor, să se deplaseze pe carosabilul drumului amenajat cu o bandă de separare, ei trebuie să meargă unul după altul pe marginea dreaptă a carosabilului.
4) În afara localităţilor, pietonii trebuie să circule pe acostamentul din partea stîngă a drumului, iar în lipsa acestuia, cît mai aproape de marginea stîngă a carosabilului, în întîmpinarea fluxului de vehicule. Persoanele care se deplasează cu ajutorul fotoliilor rulante pentru persoane cu dizabilități, împing bicicleta, ciclomotorul sau motocicleta trebuie să se deplaseze în aceeaşi direcţie cu vehiculele.
5) În cazul deplasării pe carosabil sau pe acostament, pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, pietonii trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante.

114. 1) Pietonii trebuie să traverseze drumul numai pe trecerile semnalizate, inclusiv pe pasajele denivelate, iar în lipsa acestora la intersecţii  pe linia trotuarelor sau acostamentelor.
2) În cazul în care în limitele vizibilităţii (100 - 150 m) nu sînt treceri pentru pietoni sau intersecţii, ei pot traversa drumul numai după ce s-au asigurat că nu se apropie nici un vehicul, efectuînd trecerea pe traiectorie perpendiculară în raport cu marginea carosabilului.
3) Odată angajaţi în traversare, pietonii nu trebuie să încetinească mersul sau să se oprească fără motiv.

115. 1) La trecerile cu circulaţia dirijată, pietonii trebuie să se conducă de semnalele semafoarelor destinate pietonilor, iar în lipsa acestora – de semnalele semafoarelor care dirijează circulaţia vehiculelor sau de semnalele agenţilor de circulaţie.
2) La trecerile cu circulaţia nedirijată, pietonii au prioritate în trecere, în raport cu conducătorii de vehicule, însă ei vor ieşi pe carosabil numai cînd vor fi convinşi de siguranţa traversării.

116. 1) Pietonilor li se interzice să se angajeze în traversarea drumului:
a) nemijlocit prin faţa sau spatele unui vehicul de rută oprit în staţie ori a altor vehicule oprite sau staţionate pe drum;
b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat;
c) prin spaţiul intersecţiilor în afara trecerilor pentru pietoni;
d) în cazul în care se apropie un vehicul cu regim prioritar de circulaţie, care emite semnale luminoase şi sonore.
2) Pietonilor li se interzice să traverseze căile la trecerile la nivel cu calea ferată cînd semnalul luminos sau poziţia barierei interzice trecerea.
3) Pietonii trebuie să aştepte vehiculele de rută în staţie, pe trotuar, acostament sau, după caz, pe refugiu.

117. 1) Părinţii, educatorii şi persoanele care însoţesc copii nu trebuie să admită ieşirea nesupravegheată a acestora pe carosabilul drumului.
2) Persoanele adulte care se deplasează cu copii în vîrstă de pînă la 12 ani trebuie să-i conducă numai pe partea exterioară a trotuarului, iar în lipsa acestuia - pe partea exterioară a acostamentului.
3) Grupurile de copii pot să circule, sub supravegherea persoanelor adulte, pe trotuare şi pistele pentru pietoni în coloană cîte doi, iar în lipsa acestora - pe acostament, dar numai pe timp de zi.

118. Conducătorii coloanelor sînt obligaţi:
a) să formeze coloana cu cel mult patru persoane în rînd, cu excepţia manifestaţiilor, defilărilor sau cortegiilor;
b) să semnalizeze coloana în flancul stîng, în faţă şi în spate, ziua - cu steguleţe roşii, iar pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă cu lanterne cu lumini: în faţă - de culoare albă, în spate - de culoare roşie;
c) să fracţioneze coloana în grupuri, semnalizîndu-le respectiv, dacă mărimea acesteia stînjeneşte depăşirea ei de către autovehiculele în mers.