Secțiunea a 4-a - Depăşirea şi trecerea în sensuri opuse.


51. Înaintea depăşirii, conducătorul vehiculului trebuie să se asigure că:
a) nici un conducător de vehicul care îl urmează nu a început depăşirea;
b) cel care îl precedă pe aceeaşi bandă nu a semnalizat intenţia de a depăşi sau intenţia de a preselecta spre stînga;
c) poate efectua depăşirea fără a pune în pericol sau a stînjeni circulaţia din sens opus, adică banda pe care urmează să se angajeze are un spaţiu suficient şi viteza vehiculului ce urmează a fi depăşit permite executarea acestei manevre;
d) poate să revină pe banda precedentă fără a stînjeni vehiculul depăşit.
Imediat după executarea depăşirii, nu se reduce brusc viteza şi nu se opreşte decît în cazuri excepţionale.

52. 1) Vehiculele se depăşesc numai pe partea stîngă. Ca excepţie, vehiculele ai căror conducători au semnalizat intenţia de a schimba direcţia spre stînga şi au început efectuarea acestei manevre, precum şi tramvaiele se depăşesc pe partea dreaptă, dacă pentru aceasta există spaţiu suficient.
În cazul în care între şina din dreapta şi marginea carosabilului nu există spaţiu suficient pentru depăşire, precum şi pe drumurile cu circulaţia în sens unic, tramvaiele se depăşesc pe partea stîngă (Fig. 23).
Figura 23.


2) Conducătorul trebuie să menţină în timpul depăşirii un interval lateral suficient în raport cu vehiculul pe care îl depăşeşte, mai cu seamă la depăşirea bicicletelor, ciclomotoarelor şi motocicletelor fără ataş.
3) Conducătorul este obligat să revină pe banda de circulaţie iniţială, după ce a efectuat depăşirea pe banda de sens opus (Fig. 24A), precum şi atunci cînd această manevră a fost efectuată pe banda de circulaţie de acelaşi sens (Fig. 24B), dacă rămînerea lui pe această bandă creează obstacole altor vehicule care vin din spate cu o viteză mai mare.
Figura 24.


Conducătorul este privat de această obligaţie în cazurile în care depăşirea se efectuează pe banda din dreapta în raport cu vehiculul depăşit (Fig. 23).

53. 1) Conducătorului de vehicul ce urmează a fi depăşit îi este interzis să creeze obstacole depăşirii prin mărirea vitezei sau alte acţiuni.
2) În afara localităţilor, conducătorii vehiculelor lente, cu masa sau gabaritul depăşite, şi ai celor lungi trebuie să menţină între ei un spaţiu care ar permite finalizarea manevrei de depăşire în siguranţă de către alte vehicule. Excepţie de la regulă sînt cazurile în care ei înşişi intenţionează să depăşească sau circulaţia este intensă, precum şi la deplasarea pe drumurile care au cel puţin două benzi pe sens.
3) În cazul în care situaţia rutieră nu permite depăşirea unui vehicul lent, conducătorul acestuia este obligat, la prima posibilitate, să cedeze trecerea vehiculelor care îl urmează.

54. 1) Depăşirea este interzisă:
a) în intersecţiile cu circulaţia nedirijată şi în imediata apropiere înainte de acestea;
b) pe trecerile pentru pietoni şi în imediata apropiere înainte de acestea;
c) în tuneluri;
d) pe trecerile la nivel cu calea ferată şi la o distanţă mai mică de 100 m înainte de acestea.
2) Depăşirea cu ieşirea pe banda de circulaţie în sens opus este interzisă:
a) în intersecţiile cu circulaţia dirijată;
b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat.
c) în locurile unde s-a creat un rînd de vehicule ai căror conducători sînt obligaţi să respecte un semnal de interzicere a trecerii sau în cazul în care circulaţia se desfăşoară lent.

55. 1) În cazul în care trecerea în sensuri opuse este imposibilă, conducătorul de vehicul pe partea căruia se află obstacolul trebuie să cedeze trecerea.
2) Pe drumurile cu declivitate pronunţată, semnalizate prin indicatoarele rutiere
 1.14.1  şi  1.14.2 , unde trecerea concomitentă în sensuri opuse a două vehicule este imposibilă, conducătorul vehiculului în pantă trebuie să cedeze trecerea vehiculului în rampă.