Secţiunea a 9-a - Transportul de persoane.


80. 1) Conducătorul vehiculului de rută este obligat:
a) să oprească pentru îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor numai în staţiile semnalizate ca atare cît mai aproape de trotuare sau acostament, astfel încît să fie exclusă îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor de pe carosabil;
b) să deschidă uşile numai după ce vehiculul a oprit în staţie;
c) să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborît ori au urcat;
d) să repună în mişcare vehiculul din staţie după ce a luat măsurile necesare de precauţie pentru a evita accidentul în traficul rutier.
2) Îmbarcarea pasagerilor în vehicul şi debarcarea din el se permit numai din partea trotuarului sau acostamentului (în cazul camionului - şi din partea oblonului din spate a caroseriei acestuia).
3) În timpul mersului, conducătorului vehiculului de rută i se interzice să poarte discuţii cu alte persoane, să permită accesul acestora în cabina conducătorului, să consume alimente, băuturi sau să fumeze.

81. 1) Transportul de persoane în caroseria vehiculului de subcategoria C1 sau categoria C este permis numai dacă:
a) conducătorul are vîrsta de cel puţin 21 ani şi minim 3 ani vechime în conducerea autovehiculelor de subcategoria (categoria) menţionată, iar în cazul în care numărul de persoane transportate este mai mare de 8, dar nu depăşeşte 16, inclusiv cele din cabină, cu excepţia conducătorului, acesta trebuie să posede şi subcategoria D1. Dacă numărul de persoane transportate depăşeşte 16 în afara conducătorului, acesta trebuie să posede categoria D;
b) autovehiculul este utilat cu bănci fixate în caroserie la o distanţă de cel puţin 0,3 m de la marginea de sus a obloanelor şi în raport cu nivelul platformei la înălţimea de 0,3 - 0,5 m, iar băncile amplasate de-a lungul obloanelor laterale sau celui din spate au speteze solide;
c) numărul persoanelor nu depăşeşte numărul locurilor utilate.
2) În caroseria neutilată a autocamionului se pot deplasa cel mult 2 persoane care însoţesc sau urmează a primi încărcăturile, cu condiţia că ele vor fi asigurate cu locuri amplasate mai jos de marginea de sus a obloanelor.

82. 1) Copiii cu vîrsta de pînă la 12 ani pot fi transportaţi doar în autoturismul care este utilat cu sistem de reţinere (sau cu alte mijloace de adaptare: pernă specială, scaun de înălţare, care acordă posibilităţi de aplicare a centurilor de siguranţă standard)(Fig. 29) a copiilor, cu respectarea următoarelor cerinţe:
a) sistemul de reţinere a copiilor corespunde standardelor de siguranţă;
b) sistemul de reţinere a copiilor corespunde masei şi taliei copilului;
c) poziţia copilului pe scaun permite aplicarea corectă (bazin/umăr) a centurii de siguranţă.
Figura 29.

2) Transportarea în grup a copiilor se efectuează numai în microbuze şi autobuze.
În salonul acestor vehicule trebuie să se afle cel puţin o persoană adultă în calitate de însoţitor, iar autovehiculele trebuie să fie semnalizate în faţă şi în spate cu semnul distinctiv  5  (anexa nr. 6).

83. Este interzisă:
a) transportarea persoanelor al căror număr depăşeşte numărul de locuri prevăzute prin caracteristica tehnică a vehiculului;
b) transportarea pe şaua din spate a motocicletei cu sau fără ataş, precum şi în ataşul acesteia a copiilor care au vîrsta mai mică de 12 ani, de asemenea a oricărei alte persoane, dacă motocicleta nu este utilată în spate cu şa, mîner de susţinere şi sprijin pentru picioare;
c) transportarea pe motociclete a persoanelor cu semne evidente de ebrietate sau dacă ambele picioare sînt plasate pe de o parte a motocicletei;
d) transportarea copiilor cu vîrsta de pînă la 12 ani pe bancheta din faţă a autoturismului, precum şi pe bancheta din faţă din dreapta a microbuzului sau autobuzului;
e) transportarea persoanelor în afara cabinei camionului (cu excepţia cazurilor de transportare în caroseria sau furgonul utilate corespunzător), tractorului, altor maşini autopropulsate, în remorcă, rulotă-camping, în caroseria basculantă a camionului, în caroseria motocicletei destinată transportării încărcăturilor și în remorca motocultorului.

84. Pasagerul este obligat:
a) să poarte centura de siguranţă în cazul în care prin construcţia autovehiculului este prevăzut acest dispozitiv;
b) să poarte casca de protecţie prinsă cu cataramă atunci cînd călătoreşte pe motocicletă;
c) să aştepte vehiculul de rută în staţie, pe trotuar, acostament sau, după caz, pe refugiu.

85. Pasagerului îi este interzis:
a) să urce, să coboare, să ţină deschise ori să forţeze deschiderea uşilor în timpul mersului vehiculului;
b) să antreneze conducătorul în discuţii sau să-i distragă atenţia în timpul mersului;
c) să arunce din vehicul orice fel de obiecte sau substanţe;
d) să stea în picioare în caroseria autocamionului în mers;
e) să urce în vehiculul de rută cu animale, obiecte sau substanţe ce prezintă pericol sau incomodează alţi pasageri.