Test Online

Dvs. ați intrat pe pagina de imitare a examenului teoretic privind obținere a permisului de conducere. Vă rugăm, luați în calcul condițiile!

Atenție! Parcurgerea reușită în on-line a acestei imitații a examenului NU ACORDĂ DREPTUL de a obține permisul de conducere.

Imitarea în cauză are menirea doar de a verifica și îmbunătăți cunoștințele obținute în cadrul cursurilor de pregătire a conducătorilor de autovehicule sau în cazul studiului individual (pentru dispozitive mobile play.google.com/store/apps/details). Testele și timpul rezervat rezolvării, prezentate în limitele examenului în cauză /testului on-line/, corespund testelor și timpului prevăzut la examenul organizat în cadrul comisiilor autorității competente ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Republicii Moldova și au la bază Culegerea de «ÎNTREBĂRI și TESTE (tematice) pentru pregătirea de examenul teoretic și obținerea permisului de conducere».  Culegerea menționată completamente corespunde prevederilor Regulamentului circulației rutiere al Republicii Moldova, de ultimă redacție la momentul actual, aflat la secțiunea corespunzătoare a site-ului în cauză (testauto.eu). Prin urmare, dvs. vă puteți familiariza cu prevederile RCR, precum și cu modificările și completările ulterioare ale acestuia, aprobate prin Hotărîrile de Guvern ale Republicii Moldova. În cazul în care, vor fi operate modificări și/sau completări la RCR, conținuturile materialului didactic și, respectiv, conținuturile on-line, în cei mai reduși termeni și pe deplin, vor fi modificate.
Ediție didactică "Întrebări și teste (tematice)"

Programul selectează testele în mod aleatoriu, cuprinzînd materialul didactic care conține 400 de teste, proporțional numărului de întrebări, care este cuprins în fiecare temă din culegerea menționată.
În timpul parcurgerii testului on-line, pentru omiterea tratării incorecte a conținutului testului sau a variantelor de răspunsuri, cuprinse în testul curent, ori dacă apar oricare dubii, dvs. aveți posibilitatea de a vizualiza testul în altă limbă (trecerea de la o limbă la alta este în partea din dreapta de sus a paginii).
La finalizarea examenului, dvs. puteți vizualiza comentariul la testul care nu ați selectat varianta răspunsului corect (în cazul răspunsului incorect butonul va căpăta culoarea roșie), în care va fi descrisă soluția sau acțiunea corectă, făcîndu-se și trimitere la prevederile (punctele corespunzătoare) RCR.
Funcție de categoria vehiculului selectată, dvs. o să vi se propună un număr diferit de teste și timp pentru rezolvarea acestora. Spre exemplu, pentru categoria B: 20 întrebări și 30 min. Ordinea de rezolvare a testelor nu are semnificație (întrebările pot fi selectate apăsînd pe butonul “înainte” /jos din dreapta/ sau apăsînd pe butonul “înapoi“ /jos din stînga/, ori apăsînd pe butonul ce semnifică întrebarea /rîndul de sus/ și este reglementat doar de timpul rezervat pentru soluționarea testului.
Examenul se consideră finalizat dacă expiră timpul rezervat sau se epuizează întrebările propuse, ori numărul răspunsurilor corecte sînt îndeajuns pentru finalizarea acestuia (spre exemplu, pentru categoria B - 17 răspunsuri corecte), precum și atunci cînd numărul răspunsurilor incorecte îl depășește pe cel admisibil pentru categoria respectivă (pentru categoria B - mai mult de trei răspunsuri incorecte). În cazul în care a-ți finalizat examenul, întrunind una din condițiile menționate, dvs. vi se acordă posibilitatea de a face cunoștință cu comentariile de rigoare. Întreruperea examenului poate fi utilizînd butonul “ieșire” (în partea din dreapta de sus a paginii), în acest caz comentariul nu se prezintă.

Vă urăm succes!!!