Secțiunea a 7-a - Oprirea şi staţionarea voluntară. Parcarea.


68. 1) Oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă într-un rînd, paralel cu marginea carosabilului (în locurile în care partea carosabilă este lărgită, amplasarea vehiculelor poate fi alta decît cea indicată), dacă prin indicatoare sau marcaj nu este prescrisă altă modalitate. Excepţie de la regulă fac motocicletele fără ataş, ciclomotoarele şi bicicletele, care pot fi oprite sau staţionate pe carosabil în două rînduri.
2) În cazul staţionării, în locurile care nu sînt delimitate prin marcaj, conducătorii de vehicule trebuie să folosească raţional suprafaţa acestui teren.
3) În localităţi oprirea sau staţionarea se va efectua în modul următor:
a) pe partea dreaptă a carosabilului cît mai aproape de bordură sau pe acostament;
b) pe ambele părţi ale drumului cu circulaţia în sens unic, dacă este liberă cel puţin o bandă pentru circulaţie (autocamioanele cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg pot opri pe partea stîngă numai pentru a încărca sau descărca bunuri);
c) autoturismele şi motocicletele pot fi oprite sau staţionate intrînd parţial ori în întregime pe trotuar, numai în locurile special amenajate, marcate prin indicatorul  5.48.1  sau  5.48.2 , precum şi prin marcajul  1.1.1 d) . Staţionarea trebuie efectuată în conformitate cu modul indicat pe panoul adiţional  6.8.2 ,  6.8.3 , 6.8.6 - 6.8.9, asociat indicatorului.
d) vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport pot staționa doar pe timpul încărcării și descărcării bunurilor pentru unitățile comerciale ale agenților economici amplasați în zona de acțiune a indicatoarelor 3.31 - 3.32.3;
e) vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport populației sau instituțiilor amplasate în vecinătatea trotuarelor (în zona de acțiune a indicatorului  3.31 ) pot opri în aceste locuri doar pe timpul prestării serviciilor.

4) Pe drumurile din afara localităţilor vehiculele vor fi oprite sau staţionate numai în afara carosabilului, pe partea dreaptă, iar în cazul în care aceasta nu este posibil - cît mai aproape de marginea dreaptă a carosabilului, paralel cu axa acestuia.
Staţionarea de lungă durată (odihnă, popas de noapte etc.) se permite numai în locurile de parcare sau în afara drumului.

68¹. Accesul pentru autovehiculele utilate cu sistem de alimentare cu gaze este interzis:
a) în parcările subterane ale clădirilor locative multietajate, clădirilor de menire socialculturală, clădirilor cu destinaţie publică şi administrativă;
b) în parcările supraterane de tip închis.

68². Interzicerea accesului pentru autovehiculele utilate cu sistem de alimentare cu gaze este semnalizată prin indicatorul  3.34 .


69. Oprirea este interzisă:
a) pe trecerile la nivel cu calea ferată şi mai aproape de 50 m faţă de acestea;
b) în tuneluri, pe poduri, viaducte, rampe şi sub acestea;
c) pe platforma drumului în apropiere de curba periculoasă sau sfîrşitul rampei sectorului de drum, în cazul în care cîmpul vizual este mai mic de 100 m, cel puţin într-o direcţie;
d) pe trecerile pentru pietoni şi la o distanţă mai mică de 5 m înainte de acestea;
e) în intersecţii şi la o distanţă mai mică de 15 m de la acestea;
f) în stațiile vehiculelor de rută și pe un spaţiu mai mic de 25 m faţă de locurile special amenajate pentru oprirea vehiculelor de rută sau taximetrelor ori de la locurile semnalizate prin marcajul  1.17.1 , iar în lipsa lor acest spaţiu se determină de la indicatoarele 5.6.1 - 5.8, dacă prin aceasta se creează obstacole vehiculelor în cauză;
g) în dreptul marcajului longitudinal continuu, în cazul în care conducătorii de vehicule care circulă în acelaşi sens vor fi impuşi să treacă peste acest marcaj;
h) în locurile în care, prin aceasta, devine imposibilă observarea indicatorului sau a semnalului semaforului;
i) în locurile în care vehiculul creează obstacole altor participanţi la trafic;
j) pe gazoanele verzi;
k) pe linia de tramvai sau imediat lîngă aceasta, în cazul în care se creează obstacole circulaţiei tramvaielor.
l) la cererea agentului de circulaţie, atunci cînd se creează obstacole desfășurării unor evenimente publice, trecerii coloanelor oficiale sau se periclitează prin aceasta siguranța publică, chiar dacă în lipsa acestor situații oprirea este regulamentară.

70. Staţionarea este interzisă:
a) în locurile în care este interzisă oprirea;
b) pe drumurile publice cu o lăţime a carosabilului mai mică de 6 m;
c) la ieşirile de pe teritoriile adiacente drumului;
d) pe sectoarele de drum cu declivitate pronunţată, semnalizate prin indicatoarele  1.14.1  şi  1.14.2 .
e) la cererea agentului de circulaţie, atunci cînd se creează obstacole desfășurării unor evenimente publice, trecerii coloanelor oficiale sau se periclitează prin aceasta siguranța publică, chiar dacă în lipsa acestor situații staționarea este regulamentară.

71. 1) Conducătorul poate părăsi vehiculul doar după ce a luat măsurile necesare pentru a exclude pornirea de la sine a vehiculului sau utilizarea lui în lipsa conducătorului.
2) Se interzice deschiderea portierelor vehiculului oprit, în cazul în care se expune pericolului conducătorul sau pasagerii ori se creează obstacole altor participanţi la trafic.
3) În caz de oprire fortuită, în locurile unde oprirea este interzisă, conducătorul trebuie să ia măsuri pentru deplasarea vehiculului din locurile în cauză, iar dacă aceasta este imposibil - să semnalizeze autovehiculul în conformitate cu punctul 37, subpunctul 1), litera b) din prezentul Regulament (adică să pună în funcțiune avertizorul de avarie).

72. 1) În cazul staţionării pe carosabil pe timp de noapte, în locurile neiluminate ale drumurilor publice, autovehiculul trebuie să fie semnalizat conform punctului 34 subpunctul 4) din prezentul Regulament.
2) Pe timp de noapte, pe drumurile publice este interzisă staţionarea maşinilor autopropulsate, a remorcilor, precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală.

73. Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoarele 5.48.1 - 5.48.3 şi/sau marcajul  1.1.1 d) .