Secțiunea 1 - Dispoziții generale


15. Organizarea şi dirijarea traficului rutier se efectuează prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutieră (indicatoare rutiere, marcaje rutiere, semafoare), precum şi de către agenţii de circulaţie.
Mijloacele de semnalizare rutieră, precum şi semnalele agentului de circulaţie prevăzute la alineatul precedent din prezentul punct sînt menţionate în anexe, care fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Amenajarea inginerică a drumurilor se efectuează prin intermediul elementelor constructive de siguranţă ale infrastructurii rutiere (parapete rutiere de protecţie, stîlpi de direcţionare, benzi rezonatoare). Benzile rezonatoare longitudinale se execută pe marginile carosabilului pentru preîntîmpinarea ieşirii întîmplătoare a vehiculelor de pe carosabil. Benzile rezonatoare transversale se execută pe suprafaţa carosabilului prealabil locurilor ce prezintă pericol (curbe în plan cu rază mică, intersecţii, treceri pentru pietoni, instituţii preşcolare, şcolare etc.).

16. 1) Mijloacele de semnalizare rutieră trebuie să fie în deplină concordanţă şi în ansamblu cu prevederile prezentului Regulament.
Cînd semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră intră în contradicție cu alte prevederi ale Regulamentului, participanții la trafic trebuie să urmeze prescrierile mijloacelor de semnalizare rutieră.
În caz de neconcordanţă între semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, primează:
a) marcajul de semnificaţie provizorie (de culoare portocalie) în raport cu marcajul permanent;
b) indicatorul rutier de semnificaţie provizorie (pe suport mobil) în raport cu indicatorul staţionar şi/sau cu marcajul rutier;
c) semnalele semaforului în raport cu indicatoarele de prioritate;
d) semnalele sau indicaţiile agentului de circulaţie în raport cu semnalele semaforului, indicatoarele şi marcajele rutiere, precum şi faţă de prezentul Regulament.
2) Se interzice montarea, demontarea, acoperirea, deteriorarea, schimbarea poziţiei, precum şi instalarea sau aplicarea din propria iniţiativă de către persoane neautorizate de poliţia rutieră a mijloacelor de semnalizare rutieră.
3) Se interzice amplasarea de panouri, afişe sau instalaţii care pot fi confundate cu indicatoarele sau cu alte mijloace de semnalizare rutieră ori care reduc vizibilitatea acestora şi sînt de natură să stînjenească participanţii la trafic sau să le distragă atenţia, creînd astfel pericol pentru siguranţa traficului.