Secțiunea a 2-a - Semnalele agentului de circulație (anexa nr.1).


17. Semnalele agentului de circulaţie sînt determinate de poziţia corpului şi a braţelor acestuia.
1) Agentul de circulaţie a ridicat braţul vertical (fig. 1 - 5).


1

2

3

4

Figurele 1 - 4. «Atenţie, circulaţia interzisă».

Figura 5. Agentul de circulație în intersecție


Pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, acest semnal înseamnă - «atenţie, circulaţia interzisă». Conducătorii de vehicule angajaţi deja în trecerea intersecţiei, precum şi cei care nu mai pot opri fără a recurge la frînarea bruscă, conform punctului 20 subpunctul 1) din prezentul Regulament, şi pietonii aflaţi în traversarea drumului îşi pot continua deplasarea.
2) Agentul de circulaţie a întins lateral braţul (braţele), care ulterior poate (pot) fi coborît (coborîte) în jos (fig. 6 - 12):

6

7

8
Figurele 6 - 8. «Circulaţia interzisă».


9

10

11

Figurele 9 - 11. Pentru conducători: «circulaţia permisă» în toate direcţiile. Pentru pietoni: «circulaţia permisă» pe trecerile din faţa şi din spatele agentului.
Figura 12. Agentul de circulație în intersecție

a) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu faţa sau cu spatele (fig. 6 - 8) - «circulaţia interzisă»;
b) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu părţile laterale (fig. 9 - 11), acest semnal înseamnă:
pentru conducătorii de vehicule - «circulaţia permisă» în toate direcţiile, conform regulilor de traversare a intersecţiilor;
pentru pietoni - «circulaţia permisă» pe trecerile din faţa şi din spatele agentului de circulaţie.
3) Agentul de circulaţie a întins înainte braţul drept, iar cel stîng este întins lateral sau coborît în jos (fig. 13 - 17):
a) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu partea stîngă laterală a corpului (fig. 13), acest semnal înseamnă:
pentru conducătorii de vehicule - «circulaţia permisă» în toate direcţiile;
pentru pietoni - «circulaţia permisă» numai pe trecerea aflată în spatele agentului de circulaţie;
b) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu faţa (fig. 14), acest semnal înseamnă:
pentru conducătorii de vehicule - «circulaţia permisă» numai la dreapta;
pentru pietoni - «circulaţia interzisă»;
c) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu partea laterală dreapta (fig. 15), acest semnal înseamnă:
pentru conducătorii de vehicule - «circulaţia interzisă»;
pentru pietoni - «circulaţia permisă» numai pe trecerea aflată în spatele agentului de circulaţie;
d) pentru toţi participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu spatele (fig. 16) - «circulaţia interzisă».


13

1415

16

Figurele 13 - 16.

Figura 17. Agentul de circulație în intersecție


4) Exigenţa cu privire la oprirea vehiculului în afara intersecţiei se impune prin semnalul executat cu bastonul de semnalizare, cu braţul sau cu megafonul (fig. 18 1), 18 2)). Conducătorul trebuie să oprească la locul indicat de către agentul de circulaţie.
Figura 18 1). Oprirea vehiculului în afara intersecţiei

Figura 18 2). Oprirea vehiculului în afara intersecţiei


5) Pentru atenţionarea participanţilor la trafic, în timpul executării semnalelor prevăzute la acest punct, agentul de circulaţie poate folosi fluierul.
6) Agenţii de circulaţie care adresează semnale participanţilor la trafic trebuie să fie echipaţi şi plasaţi în aşa fel încît aceste semnale să poată fi văzute şi uşor recunoscute ziua, pe timp de noapte, precum şi în condiţii de vizibilitate redusă.

18. 1) La deplasarea în vehiculul poliţiei rutiere şi în cazul în care cu acesta se escortează o coloană, exigenţa privind cedarea trecerii vehiculului în cauză, precum şi coloanei escortate de el sau eliberarea benzii pe care se deplasează vehiculul cu regim prioritar de circulaţie (coloana escortată de el) de către alte vehicule, precum şi oprirea acestora, agentul de circulaţie o va impune executînd semnale prin balansarea bastonului de semnalizare în plan vertical sau prin braţul întins orizontal, scos afară prin geamul deschis al portierei, ori va impune oprirea prin intermediul megafonului (fig. 19, 20).


19

20

Figurele 19 - 20. Cedarea trecerii, eliberarea benzii sau oprire


2) Exigenţa privind cedarea trecerii vehiculului cu regim prioritar de circulaţie (coloanei escortate) de către alte vehicule, precum şi oprirea acestora poate fi impusă şi prin utilizarea mijloacelor speciale de semnalizare sonoră (sirena, megafonul) şi luminoasă (lumina giratorie, fulger sau cu inscripţiile intermitente «STOP POLIŢIA», «STOP VAMA»), instalate pe autovehicul (fig. 21).
Figura 21. Cedarea trecerii, eliberarea benzii sau oprire


3) În cazul în care agentul de circulaţie se află în misiuni de serviciu de urgenţă, deplasîndu-se într-un vehicul de ocazie, acesta va executa semnale privind oprirea altor vehicule prin balansarea bastonului de semnalizare ori a braţului întins orizontal, scos afară prin geamul deschis al portierei (fig. 22).
Figura 22. Cedarea trecerii, eliberarea benzii sau oprire


4) Agentul de circulaţie poate executa şi alte semnale care vor fi înţelese de toţi participanţii la trafic cărora li se adresează.