Secțiunea a 4-a - Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată


24. 1) Semnalele luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată sînt compuse din două lumini roşii amplasate la aceeaşi înălţime şi o lumină albă amplasată deasupra celor roşii.
Semafor pentru dirijarea circulației
la trecerile la nivel cu calea ferată.


Semnalele luminoase de culoare roşie care funcţionează intermitent alternativ interzic trecerea. Aceste semnale sînt însoţite de un semnal sonor.
Semnalul intermitent cu lumină albă permite trecerea.
2) În cazul în care barierele se află în poziţia coborîtă sau în curs de coborîre, traversarea trecerii la nivel cu calea ferată este interzisă.
Barierele trebuie marcate cu o asociere de benzi fluorescent-reflectorizante de culoare roşie şi albă.
La trecerile pe drumurile fără iluminare artificială, barierele trebuie să fie iluminate ori pe ele să fie instalate seturi fluorescent-reflectorizante sau lanterne cu lumini roşii intermitente.
Înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată electrificată pot fi instalate porţi ce limitează gabaritele.
3) Apropierea de o cale ferată se semnalizează prin indicatoarele de avertizare  1.1  sau  1.2 , iar în imediata apropiere de trecerea fără bariere se instalează indicatoarele rutiere  1.3.1  sau  1.3.2 .
În afara localităţilor, înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată, în mod succesiv, pe partea dreaptă a drumului se instalează indicatoarele rutiere 1.4.1 - 1.4.3, iar pe partea stîngă indicatoarele 1.4.4 - 1.4.6. Indicatoarele 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 şi  1.4.6  însoţesc indicatorul  1.1  sau  1.2 .
În cazul în care, la apropierea de trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere, cîmpul vizual este limitat, înaintea acesteia se instalează indicatorul de prioritate  2.2 . La trecerile în cauză circulaţia vehiculelor poate fi dirijată de agentul de cale ferată.