Secțiunea a 5-a - Indicatoarele rutiere (anexa nr.3).


25. Indicatoarele rutiere instalate pe drumurile publice se divizează în indicatoare de:
a) avertizare;
b) prioritate;
c) interzicere şi restricţie;
d) sens obligatoriu;
e) informare şi orientare;
f) informare suplimentară (panouri adiţionale).

26. 1) Indicatoarele de avertizare atenţionează participanţii la trafic asupra existenţei unui pericol pe drum, indicîndule şi natura acestuia. Deplasarea pe acest sector de drum necesită luarea măsurilor corespunzătoare situaţiei rutiere.
2) Indicatoarele de prioritate reglementează ordinea de trecere la intersecţiile cu circulaţia nedirijată sau pe sectoarele de drum unde este imposibilă trecerea simultană a două vehicule care se deplasează din sensuri opuse.
3) Indicatoarele de interzicere şi restricţie stabilesc ori suspendă interdicţiile sau restricţiile participanţilor la trafic.
4) Indicatoarele de sens obligatoriu prescriu direcţiile de deplasare, permit pe unele sectoare de drum circulaţia numai anumitor participanţi, precum şi obligă să se circule cu viteza prescrisă sau mai mare.
5) Indicatoarele de informare şi orientare stabilesc sau suspendă anumite reglementări de circulaţie, furnizează informaţii despre dislocarea localităţilor, a anumitor puncte de servicii, precum şi indică conducătorilor direcţiile de urmat în intersecţii.
6) Panourile adiţionale precizează sau limitează acţiunea indicatoarelor rutiere, precum şi precizează semnificaţia semnalelor semafoarelor.

27. Indicatoarele rutiere trebuie să fie lizibile şi să fie instalate în corespundere cu normativele şi cu regulamentele tehnice în vigoare, astfel încît să poată fi observate din timp de către participanţii la trafic cărora li se adresează.


Nota explicativă la anexa nr. 3.

SEMNIFICAŢIA INDICATOARELOR RUTIERE ŞI PARTICULARITĂŢILE DE UTILIZARE A ACESTORA.

I. INDICATOARE DE AVERTIZARE.

1.1 «Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere».

1.2 «Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere».

1.3.1 «Cale ferată fără bariere cu o singură linie».

1.3.2 «Cale ferată fără bariere cu două sau mai multe linii».


1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6
1.4.1 - 1.4.6 «Apropiere de trecerea la nivel cu calea ferată în afara localităţilor».

1.5 «Trecere la nivel cu liniile de tramvai».

1.6 «Intersecţie a drumurilor de semnificaţie echivalentă».


1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5
1.7.1 - 1.7.5 «Intersecţie cu un drum fără prioritate». Indicatoarele 1.7.4, 1.7.5 avertizează despre intersectarea cu drumurile fără prioritate care sînt deplasate unul în raport cu altul, distanța dintre axele acestora fiind în localități pînă la 50 m, în afara localităților – pînă la 150 m.

1.8 «Intersecţie cu sens giratoriu».

1.9 «Semafor» - intersecţie, trecere pentru pietoni sau sector de drum unde circulaţia este dirijată de un semafor.

1.10 «Pod basculant sau bac de transbordare».

1.11 «Ieşire spre chei».


1.12.1

1.12.2
1.12.1, 1.12.2 «Curbă periculoasă» - cotitură periculoasă a drumului cu rază mică sau cîmp vizual limitat.


1.13.1

1.13.2
1.13.1, 1.13.2 «Curbe periculoase», respectiv: prima la dreapta; prima la stînga.

1.14.1 «Pantă cu declivitate mare».

1.14.2 «Rampă cu declivitate mare».

1.15 «Drum lunecos» - sector de drum cu pericol de alunecare sporită a carosabilului.

1.16.1 «Drum cu denivelări» - sector de drum deteriorat (gropi, deformări ale carosabilului etc.).

1.16.2 «Denivelare artificială» - sector de drum pe care, pentru impunerea vitezei reduse de deplasare, este aplicată pe suprafaţa carosabilului o denivelare (denivelări).

1.17.1 «Împroşcare cu pietriş» - sector de drum cu pericol de împroşcare cu pietriş sau prund de sub roţile vehiculelor.

1.17.2 «Acostament periculos» - sector de drum pe care ieșirea de pe carosabil prezintă pericol sporit.


1.18.1

1.18.2

1.18.3
1.18.1 - 1.18.3 «Drum îngustat», respectiv: 1.18.1 - îngustat din ambele părţi, 1.18.2 - îngustat din partea dreaptă, 1.18.3 - îngustat din partea stîngă.

1.19 «Circulaţie în dublu sens» - sector de drum cu circulaţie în ambele sensuri.

1.20 «Trecere pentru pietoni» - porţiunea drumului destinată pentru traversarea carosabilului de către pietoni, semnalizată ca atare prin instalarea indicatoarelor 5.50.1 - 5.50.2 şi/sau prin aplicarea marcajului rutier 1.14.1, 1.14.2.

1.21 «Copii» - sector de drum în apropierea şcolilor, instituţiilor preşcolare etc., unde persistă pericolul apariţiei copiilor pe carosabil.

1.22 «Biciclişti» - locul intersectării cu pista pentru biciclişti în afara intersecţiei.

1.23 «Lucrări pe drum».


1.24.1

1.24.2
1.24.1, 1.24.2 «Animale» - sector de drum pe care este posibilă apariţia animalelor.


1.25.1

1.25.2
1.25.1, 1.25.2 «Căderi de pietre» - sector de drum pe care sînt posibile avalanşe, alunecări de teren sau căderi de pietre, respectiv: 1.25.1 - din partea stîngă, 1.25.2 - din partea dreaptă.

1.26 «Vînt lateral» - sector de drum care trece pe un rambleu înalt, pod, viaduct, de-a lungul malului abrupt ale unui rezervor de apă etc., pe care este posibil un vînt lateral puternic sau rafale de vînt inopinate.

1.27 «Aerodrom» - sector de drum deasupra căruia zboară la înălţime mică aparate de zbor (avioane, elicoptere).

1.28 «Tunel» - construcţie artificială neiluminată sau cu vizibilitatea limitată a portalului de intrare.

1.29 «Drum aglomerat» - sector de drum pe care persistă ambuteiaje în trafic.

1.30 «Alte pericole» - sector de drum pe care există vreun pericol dintre cele neprevăzute prin alte indicatoare de avertizare.

1.31.1 «Accident» - apariţia pe drum a unui obstacol sau a unei situaţii (accident în traficul rutier) de natură să facă trecerea dificilă sau chiar imposibilă.

1.31.2 «Punct negru» - sector de drum cu o lungime de maximum un km, pe care într-o perioadă de 5 ani s-au înregistrat minimum 5 accidente grave, soldate cu minimum 5 victime. La începutul sectorului de drum în cauză indicatorul trebuie să fie însoţit de panoul adiţional 6.3.1 «Zonă de acţiune», iar la sfîrşitul sectorului – de panoul 6.3.2 «Sfîrşitul zonei de acţiune».


1.32.1

1.32.2
1.32.1, 1.32.2 «Direcţia curbei periculoase» - direcţia de urmat într-o curbă semnalizată prin indicatoarele 1.12.1 - 1.13.2 sau ocolirea sectoarelor de drum în reparaţie.

1.33 «Direcţia curbelor periculoase la stînga şi la dreapta» - direcţie de urmat într-o intersecţie cu configuraţia literei «T», la ramificare de drumuri sau la ocolirea sectoarelor de drum în reparaţie.


1.34.1

1.34.2
1.34.1, 1.34.2 «Curbă deosebit de periculoasă».


Particularități de utilizare a indicatoarelor de avertizare.

Distanţa de la locul instalării indicatoarelor de avertizare pînă la începutul sectorului de drum periculos este în funcţie, în special, de limita maximă admisibilă a vitezei de deplasare pe drumurile publice. Indicatoarele rutiere de avertizare, cu excepţia indicatoarelor  1.3.1 ,  1.3.2 , 1.4.1 - 1.4.6 și 1.32.1 - 1.34.2, pe sectoarele de drum pe care limita maximă admisibilă a vitezei de deplasare depăşeşte 50 km/h, atît în afara localităţilor, cît şi în localităţi, se instalează la o distanţă de 150 - 300 m, pe alte sectoare de drum în localităţi  la o distanţă de 50 - 100 m. În caz de necesitate, indicatoarele pot fi instalate la o altă distanţă decît cea menţionată, utilizîndu-se în aceste cazuri panoul adiţional  6.1.1 .
Indicatoarele  1.3.1 ,  1.3.2  se instalează imediat înaintea trecerii la nivel cu calea ferată.
Indicatoarele 1.4.1 - 1.4.3 se instalează pe partea dreaptă a drumului, iar 1.4.4 - 1.4.6 - pe stînga; indicatoarele  1.4.1  şi  1.4.4  - sub primul indicator  1.1  sau  1.2 , iar  1.4.3  şi  1.4.6  - sub al doilea indicator  1.1  sau  1.2 , în direcţia de mers; indicatoarele  1.4.2  şi  1.4.5  - independent, pe un spaţiu egal între primul şi al doilea indicatoare, respectiv  1.1  sau  1.2 .
Simbolul încrucişării sau joncţiunii din diagrama indicatoarelor 1.7.1 - 1.7.5 trebuie să corespundă configuraţiei reale a intersecţiei.
Indicatorul  1.9  se instalează în locurile în care semnalele semaforului nu pot fi observate din timp de către participanţii la trafic.
În cazul în care panta şi rampa urmează consecutiv una după alta, indicatoarele  1.14.1 ,  1.14.2  pot fi instalate imediat înaintea acestora fără de panoul  6.1.1 .
Indicatorul  1.19  se instalează pe drumurile (carosabilele) cu sens unic înaintea sectoarelor de drum (carosabile) cu circulaţia dublu sens.
În timpul lucrărilor de scurtă durată, indicatorul  1.23  poate fi instalat fără panoul  6.1.1 , la o distanţă de 10 - 15 m înaintea locului sau sectorului de drum pe care se efectuează lucrări.
În afara localităţilor, indicatoarele  1.1 ,  1.2 ,  1.10 ,  1.11 ,  1.21  şi  1.23  se repetă. Următorul indicator se instalează la o distanţă nu mai mică de 50 m faţă de începutul sectorului de drum periculos.
Indicatoarele  1.21  şi  1.23  se repetă şi în localităţi, fiind instalate imediat înaintea sectorului de drum cu pericol.
Indicatoarele 1.34.1, 1.34.2 se instalează succesiv pe întreaga lungime, pe partea exterioară a curbei deosebit de periculoase, la o distanţă între ele de 20 - 50 m.

 
II. INDICATOARE DE PRIORITATE.
 
2.1 «Cedează trecerea» - conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersecţie pe drumul ce urmează a fi intersectat, iar în cazul în care indicatorul este însoţit de panoul adiţional  6.15.1  sau  6.15.2  - celor care se apropie pe drumul cu prioritate. În caz de necesitate, el trebuie să oprească la marcajul  1.13 , iar în lipsa acestuia – înaintea intersecţiei.

2.2 «Trecerea fără oprire interzisă» - este interzisă deplasarea fără a opri la marcajul  1.12 , iar în lipsa acestuia – la marginea carosabilului ce urmează a fi intersectat. Conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersecţie pe drumul ce urmează a fi intersectat, iar în cazul în care indicatorul este însoţit de panoul adiţional  6.15.1  sau  6.15.2  - celor care se apropie pe drumul cu prioritate.

2.3 «Drum cu prioritate» - acordă conducătorului prioritate în trecerea intersecţiilor cu circulaţie nedirijată.

2.4 «Sfîrşitul drumului cu prioritate».

2.5 «Prioritate pentru circulaţia din sens opus» - este interzis accesul pe sectorul de drum îngustat, unde trecerea concomitentă în sensuri opuse a două vehicule este dificilă sau chiar imposibilă. Conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus şi se află pe acest sector sau sînt în apropiere de el.

2.6 «Prioritate în raport cu circulaţia din sens opus» - conducătorul profită de prioritate în trecere pe sectorul de drum îngustat, în raport cu vehiculele care circulă din sens opus.


 
Particularităţi de utilizare a indicatoarelor de prioritate.

 
Indicatoarele  2.1 ,  2.2  se instalează imediat înaintea intersecţiei, iar indicatoarele  2.5  и  2.6  - imediat înaintea sectorului de drum îngustat.
Indicatoarele  2.3  şi  2.4  se instalează la începutul şi sfîrşitul drumului cu prioritate. În localităţi, indicatorul  2.3  trebuie să fie repetat în faţa fiecărei intersecţii.
În afara localităţilor, pe drumurile modernizate sau împietruite, indicatoarele  2.1  şi  2.2  sînt precedate de indicatorul  2.1  însoţit, respectiv, de panourile  6.1.1  şi  6.1.2 .
Indicatorul  2.2  poate fi instalat înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată fără bariere. În acest caz conducătorul de vehicul este obligat să oprească la marcajul rutier  1.12 , iar în lipsa acestuia - în dreptul indicatorului.
În afara localităţilor indicatorul  2.5  se repetă. Primul se instalează înaintea sectorului de drum îngustat, în asociere cu panoul adiţional  6.1.1 , pe acelaşi suport cu unul dintre indicatoarele 1.18.1 - 1.18.3.

 
III. INDICATOARE DE INTERZICERE ȘI RESTRICȚIE.

 
3.1 «Acces interzis» - interzice accesul tuturor vehiculelor.

3.2 «Circulaţie interzisă» - interzice circulaţia tuturor vehiculelor.

3.3 «Circulaţie interzisă autovehiculelor».

3.4 «Circulaţie interzisă autocamioanelor» - interzice circulaţia autocamioanelor şi ansamblurilor de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3500 kg (în cazul în care masa nu este menţionată pe indicator) sau a celor cu masa mai mare decît cea indicată, precum şi a maşinilor autopropulsate.

3.5.1 «Circulaţie interzisă motocicletelor».

3.5.2 «Circulaţie interzisă ciclomotoarelor».

3.6 «Circulaţie interzisă maşinilor autopropulsate».

3.7 «Circulație interzisă ansamblurilor de vehicule» - interzice circulaţia autocamioanelor şi maşinilor autopropulsate cu remorci de orice tip, precum şi remorcarea autovehiculelor.

3.8 «Circulaţie interzisă vehiculelor care transportă substanţe explozive sau uşor inflamabile».

3.9 «Circulaţie interzisă vehiculelor care transportă încărcături periculoase».

3.10 «Circulaţie interzisă vehiculelor cu tracţiune animală» - interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiunea animală, animalelor de călărie, povară, izolate sau în turmă, cireadă.

3.11 «Circulaţie interzisă bicicletelor» - interzice circulaţia bicicletelor şi a ciclomotoarelor.

3.12 «Circulație interzisă pietonilor cu cărucioare de marfă».

3.13 «Circulaţie interzisă pietonilor».

3.14 «Masă limitată» - interzice circulaţia autovehiculelor şi ansamblurilor de vehicule a căror masă reală este mai mare decît cea menţionată pe indicator.

3.15 «Masă limitată pe axă» - interzice circulaţia vehiculelor a căror masă pe oricare dintre axe o depăşeşte pe cea menţionată pe indicator.

3.16 «Înălţime limitată» - interzice circulaţia vehiculelor a căror înălţime de la suprafaţa carosabilului (cu sau fără încărcătură) este mai mare decît cea menţionată pe indicator.

3.17 «Lăţime limitată» - interzice circulaţia vehiculelor a căror lăţime (cu sau fără încărcătură) este mai mare decît cea menţionată pe indicator.

3.18 «Lungime limitată» - interzice circulaţia vehiculelor, inclusiv a ansamblurilor de vehicule, a căror lungime (cu sau fără încărcătură) este mai mare decît cea menţionată pe indicator. 


3.19.1

3.19.2
3.19.1, 3.19.2 «Vama», «Poliţia» - oprire obligatorie, după caz, la indicator.

3.20.1 «Viraj la dreapta interzis».

3.20.2 «Viraj la stînga interzis».

3.21 «Întoarcere interzisă».

3.22 «Spaţiu minim limitat» - interzice circulaţia vehiculelor dacă spaţiul dintre ele este mai mic decît cel menţionat pe indicator.

3.23 «Depăşire interzisă» - interzice depăşirea tuturor vehiculelor, cu excepţia celor solitare care se deplasează cu o viteză mai mică de 30 km/h.

3.24 «Sfîrşitul zonei de interzicere a depăşirii».

3.25 «Depăşire interzisă autocamioanelor» - interzice autocamioanelor a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3500 kg depăşirea tuturor vehiculelor, cu excepţia celor solitare care se deplasează cu o viteză mai mică de 30 km/h. Maşinilor autopropulsate li se interzice depăşirea tuturor vehiculelor, cu excepţia celor cu tracţiune animală şi bicicletelor.

3.26 «Sfîrşitul zonei de interzicere a depăşirii pentru autocamioane».

3.27 «Viteză maximă limitată» – interzice circulaţia vehiculelor cu o viteză mai mare decît cea menţionată pe indicator.

3.28 «Sfîrşitul zonei cu viteză maximă limitată».

3.29 «Viteză maximă limitată pe categorii de autovehicule».

3.30 «Claxonat interzis» - interzice folosirea dispozitivului de avertizare sonoră, cu excepţia cazurilor necesare prevenirii accidentelor în traficul rutier.

3.31 «Oprire interzisă» - interzice oprirea şi staţionarea vehiculelor.

3.32.1 «Staţionare interzisă» - interzice staţionarea vehiculelor.

3.32.2 «Staţionare interzisă în zilele impare ale lunii».

3.32.3 «Staţionare interzisă în zilele pare ale lunii».

3.33 «Sfîrşitul tuturor restricţiilor» - semnalizează sfîrşitul zonei de acţiune a unuia sau a cîtorva indicatoare dintre cele ce urmează:  3.22 ,  3.23 ,  3.25 ,  3.27 , 3.29 - 3.32.3.

3.34 «Acces interzis autovehiculelor utilate cu sistem de alimentare cu gaze» – interzice accesul autovehiculelor utilate cu sistem de alimentare cu gaze naturale comprimate sau gaze petroliere lichefiate.Particularităţi de utilizare a indicatoarelor de interzicere şi restricţie.

 
Indicatoarele 3.2 - 3.11 interzic circulaţia vehiculelor respective, în ambele sensuri.

Acţiunea indicatoarelor nu se extinde asupra:
3.1 - 3.3, 3.20.1 - 3.21,  3.31  - vehiculelor de rută urbane;
 3.2 ,  3.3 ,  3.31 , 3.32.1 - 3.32.3 – vehiculelor conduse de persoane cu dizabilităţi sau care transportă persoane cu dizabilităţi;
3.2 - 3.7 şi  3.10  - vehiculelor de prestări servicii instituţiilor dislocate în zona semnalizată, cetăţenilor care locuiesc ori lucrează în zona respectivă, precum şi vehiculelor care aparţin acestor instituţii sau cetăţeni. În aceste cazuri vehiculele trebuie să intre în zona semnalizată şi să iasă din această zonă la intersecţia cea mai apropiată de locul destinat;
 3.4  - camioanelor care au aplicată pe suprafeţele laterale ale caroseriei o dungă albă înclinată sau a celor destinate transportării de persoane;
 3.31  - taximetrelor, dacă oprirea este necesară pentru a îmbarca sau a debarca persoane;
3.32.1 - 3.32.3 - taximetrelor cu contorul în funcţiune.
Indicatoarele 3.20.1 - 3.21 îşi extind acţiunea numai asupra carosabilului, precum şi altor locuri, înaintea cărora este instalat unul dintre aceste indicatoare.
Acţiunea indicatoarelor  3.22 ,  3.23 ,  3.25 ,  3.27 , 3.29 - 3.32.3 începe din locul instalării lor şi încetează în intersecţia cea mai apropiată, iar în localităţi, în lipsa intersecţiilor - la ieşirea din localitate. Acţiunea indicatoarelor nu încetează la ieşirile de pe teritoriile adiacente drumului, precum şi în locurile de intersectare (joncţiuni) cu drumurile rudimentare, înaintea cărora nu sînt instalate indicatoarele de avertizare sau de prioritate corespunzătoare.
Indicatoarele  3.12 ,  3.13 , 3.31 - 3.32.3 îşi extind acţiunea numai pe partea drumului pe care sînt instalate.
Acţiunea indicatoarelor  3.27  şi  3.29  instalate înaintea localităţilor semnalizate prin indicatorul  5.63  se suspendă prin acest indicator.
În cazul în care sînt utilizate concomitent indicatoarele  3.32.2  şi  3.32.3  vehiculele vor fi deplasate de pe o parte a drumului pe cealaltă după ora 19.00.

Limita sectorului de drum pe care se aplică acţiunea indicatoarelor poate fi redusă:
pentru indicatoarele  3.22 ,  3.23 ,  3.25 ,  3.27 ,  3.29  şi  3.30  - prin aplicarea panoului adiţional  6.3.1 ;
pentru indicatoarele  3.23 ,  3.25 ,  3.27  - prin instalarea la sfîrşitul sectorului, respectiv, a indicatoarelor  3.24 ,  3.26 ,  3.28 . Limita sectorului de acţiune a indicatoarelor  3.27 ,  3.29  poate fi redusă prin instalarea indicatoarelor  3.27  şi  3.29 , care dispun altă viteză maximă;
pentru indicatoarele  3.31 , 3.32.1 - 3.32.3 - prin instalarea panoului  6.4.1  sau prin repetarea acestora în asociere cu panoul adiţional  6.4.3 .
Indicatoarele 3.31 - 3.32.3, instalate în asociere cu panoul adiţional  6.22  informează despre evacuarea forţată a autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar.
Indicatorul  3.31  poate fi utilizat în asociere cu marcajul rutier  1.4 , iar indicatoarele 3.32.1 - 3.32.3 - cu marcajul rutier  1.10 . În acest caz limita sectorului de acţiune a indicatoarelor este determinată de lungimea marcajului.

 
IV. INDICATOARE DE SENS OBLIGATORIU.

 

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6
4.1.1 - 4.1.6 «Direcţie obligatorie de deplasare», respectiv: 4.1.1 - înainte; 4.1.2 - la dreapta; 4.1.3 - la stînga; 4.1.4 - înainte sau la dreapta; 4.1.5 - înainte sau la stînga; 4.1.6 - la dreapta sau la stînga.

Indicatoarele 4.1.3, 4.1.5 şi 4.1.6 permit şi întoarcerea.
Configuraţia săgeţilor pe fundalul indicatoarelor 4.1.1 - 4.1.6 trebuie să corespundă configuraţiei şi direcţiilor reale de deplasare prin intersecţia respectivă.
Acţiunea indicatoarelor 4.1.1 - 4.1.6 nu se extinde asupra vehiculelor de rută.
Acţiunea indicatoarelor 4.1.1 - 4.1.6 se extinde asupra carosabilului precum și altor locuri înaintea cărora este instalat indicatorul.
Indicatorul 4.1.1, instalat la începutul sectorului de drum, îşi extinde acţiunea pînă la următoarea intersecţie, permiţînd virarea la dreapta pe teritoriile adiacente drumului.


4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.2.1 - 4.2.3 «Direcţie obligatorie de ocolire a obstacolului», respectiv: 4.2.1 - pe dreapta; 4.2.2 - pe stînga; 4.2.3 - pe dreapta sau pe stînga.

4.3 «Sens giratoriu» - circulaţie permisă numai în direcţia indicată pe indicator.

4.4.1 «Pistă pentru biciclişti» - circulaţia este permisă numai bicicletelor şi ciclomotoarelor. În cazul în care lipsesc trotuarele sau pistele pentru pietoni, este permisă şi circulaţia pietonilor.

4.4.2 «Sfîrșitul pistei pentru bicicliști».

4.4.3 «Pistă comună pentru pietoni și bicicliști».

4.4.4 «Sfîrșitul pistei comune pentru pietoni și bicicliști».

4.4.5 «Piste delimitate pentru biciclişti şi pietoni».

4.4.6 «Sfîrşitul pistelor delimitate pentru biciclişti şi pietoni».

4.4.7 «Piste delimitate pentru pietoni şi biciclişti».

4.4.8 «Sfîrşitul pistelor delimitate pentru pietoni şi biciclişti».

4.5.1 «Pistă pentru pietoni» - circulaţia este permisă numai pietonilor.

4.5.2 «Sfîrșitul pistei pentru pietoni».

4.6 «Viteză minimă limitată» - se permite circulaţia cu viteza menţionată pe indicator sau mai mare, cu condiţia că nu se depăşesc limitele prevăzute în punctul 47 din prezentul Regulament.

4.7 «Sfîrşitul zonei cu viteză minimă limitată».

4.8 «Lanţuri antiderapante obligatorii» - în caz de zăpadă sau polei, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat acest indicator, deplasarea vehiculului este permisă numai dacă toate roţile acestuia sînt dotate cu anvelope de iarnă sau cel puţin două dintre roţile motoare ale acestuia sînt echipate cu lanţuri antiderapante. 

4.9 «Sfîrşitul obligaţiei de a folosi lanţuri antiderapante».


4.10.1

4.10.2

4.10.3
4.10.1 - 4.10.3 «Direcție obligatorie pentru vehiculele care transportă încărcături periculoase».


V. INDICATOARE DE INFORMARE ŞI ORIENTARE.

 
a) De informare.

5.1 «Limite generale de viteză» - furnizează informaţie cu privire la limitele vitezei de circulaţie în localităţi, în afara lor, precum şi pe drumurile pentru automobile. Indicatorul se instalează la intrare în ţară.

5.2 «Autostradă» - indică reglementări speciale prevăzute de prezentul Regulament pentru circulaţia pe acest drum.

5.3 «Sfîrşit de autostradă».

5.4 «Drum pentru automobile» - drum destinat numai circulaţiei automobilelor, autobuzelor şi motocicletelor.

5.5 «Sfîrşitul drumului pentru automobile».

5.6.1 «Stație pentru vehiculele de rută».

5.6.2 «Pavilion de așteptare a vehiculelor de rută» – semnalizează stațiile vehiculelor de rută în localitățile rurale și din afara localităților.

5.7 «Stație de tramvai».

5.8 «Staţie de taxi».

5.9 «Închirieri de automobile».

5.10 «Gară auto».

5.11 «Gară de trenuri».

5.12 «Port».

5.13 «Punct de asistenţă medicală».

5.14 «Spital».

5.15 «Staţie de alimentare cu combustibil».

5.16.1 «Autoservice».

5.16.2 «Staţie de testare tehnică».

5.16.3 «Vulcanizare».

5.16.4 «Refugiu rezervat depanării».

5.17 «Cîntar autovehicule».

5.18 «Spălătorie».

5.19 «Telefon».

5.20 «Restaurant»

5.21 «Centru comercial»

5.22 «Apă potabilă».

5.23 «Hotel sau motel».

5.24 «Loc de intersectare a carosabilelor» - se instalează la intersecţiile în care este aplicat marcajul  1.28 .

5.25 «Camping».

5.26 «Loc pentru popas».

5.27 «Poşta».

5.28 «Poliţia».

5.29 «Atenţie, radar».

5.30.1 «Monitorizare trafic» – se instalează la intrarea în zona în care se efectuează monitorizarea electronică a traficului.

5.30.2 «Vinietă» – loc unde poate fi procurată vinieta.

5.30.3 «Control vinietă» – post de control al vinietei.

5.30.4 «Control video al vinietei» – monitorizarea video a vinietei.

5.31 «WC».

5.32 «Plajă sau piscină».

5.33 «Punct de informare turistică».

5.34 «Drum cu sens unic» - drum sau carosabil pe care circulaţia vehiculelor, pe toată lăţimea, este permisă numai într-o singură direcţie.

5.35 «Sfîrşitul drumului cu sens unic».

5.36 «Intrare pe drumul cu sens unic» - intrarea pe drumul sau carosabilul pe care circulaţia vehiculelor este permisă numai în direcţia indicată de săgeată.

Dacă prin indicatoarele şi/sau marcajele rutiere nu sînt impuse restricţii, indiferent de direcţia de circulaţie pe drumul cu sens unic, în limitele intersecţiei este permisă întoarcerea.

5.37.1

5.37.2
5.37.1 și 5.37.2 «Direcţiile de deplasare pe benzi» şi variantele lor determină numărul benzilor şi direcţiile permise de deplasare prin intersecţie pe fiecare dintre acestea.

5.37.3 «Direcțiile de deplasare pe benzi» – se amplasează la începutul sectorului de drum pe care se impun anumite limite maxime de viteză. Pentru determinarea limitelor maxime a vitezelor de deplasare pe benzile carosabilului din afara intersecțiilor, pe fundalul indicatorului 5.37.3 se aplică simbolul indicatorului 3.27, de semnificație corespunzătoare.

5.37.4 «Direcțiile de deplasare pe benzi» – şi variantele acestuia se amplasează la o distanţă de 50 – 150 m faţă de accesul la punctele de trecere a frontierei de stat şi determină direcţiile permise de deplasare pentru autocamioanele şi ansamblurile de vehicule ce aparţin agentului economic autorizat (AEO) sau care transportă încărcături însoţite de predeclaraţie vamală în format electronic TIR EPD, respectiv încărcături însoţite de carnet TIR sau în lipsa acestuia.


5.38.1

5.38.2

5.38.3

5.38.4
5.38.1 - 5.38.4 «Direcţia de deplasare pe bandă».

Indicatoarele 5.37.2, 5.38.1 şi variantele acestora, care permit virajul la stînga din banda extremă stîngă, permit şi întoarcerea.
Indicatoarele 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 - 5.38.4 se repetă, primul se amplasează la o distanţă de 50 - 150 m faţă de intersecţie. Acţiunea indicatoarelor 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 - 5.38.4, plasate înaintea intersecţiei, se extinde pe întreaga intersecţie, dacă indicatoare suplimentare 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 - 5.38.4, plasate în intersecţie, nu indică alte direcţii de deplasare decît cele de pînă la intersecţie.


5.39.1

5.39.2

5.39.3
5.39.1 - 5.39.3 «Bandă suplimentară». Indicatoarele 5.39.1, 5.39.2, respectiv, determină începutul benzii de decelerare sau al benzii suplimentare de circulaţie în rampă. În cazul în care pe fundalul indicatorului 5.39.2 este aplicat indicatorul  4.6 , conducătorul de vehicul care nu poate respecta viteza de deplasare indicată trebuie să preselecteze banda suplimentară de deplasare în rampă.

Indicatorul 5.39.3 determină începutul sectorului benzii din mijloc destinat circulaţiei în direcţia de mers pe carosabilul cu trei benzi sau începutul benzii de stocare de pe care se efectuează virarea la stînga ori întoarcerea.


5.40.1

5.40.2
5.40.1, 5.40.2 «Sfîrşitul benzii» - respectiv, indicatorul 5.40.1 indică sfîrşitul benzii suplimentare de circulaţie în rampă sau a celei de accelerare, iar indicatorul 5.40.2 - sfîrşitul sectorului de bandă destinat circulaţiei în direcţia de mers pe carosabilul cu trei benzi.


5.41.1

5.41.2

5.41.3
5.41.1 - 5.41.3 «Direcţiile de deplasare pe benzi» - determină direcţiile de deplasare pe carosabilul cu trei benzi. În cazul în care pe fundalul indicatorului 5.41.2 este aplicat simbolul unui indicator care interzice circulaţia anumitor vehicule, acestea nu vor circula pe banda respectivă.

5.42.1 «Bandă rezervată vehiculelor de rută» - bandă destinată exclusiv circulaţiei vehiculelor de rută, care se deplasează în aceeaşi direcţie cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreaptă a drumului. În cazul în care această bandă este rezervată la marginea dreaptă a carosabilului, în locurile în care banda nu este delimitată prin marcajul  1.2 b ), vehiculele care efectuează manevra de virare la dreapta pentru a ieşi de pe acest drum trebuie să preselecteze această bandă. Astfel trebuie să procedeze şi vehiculele care intră cu viraj la dreapta pe acest drum. Această bandă, în locurile de delimitare prin linia discontinuă, poate fi utilizată şi pentru a opri pe ea, în scopul de a îmbarca sau a debarca pasageri, necreîndu-se prin aceasta obstacole vehiculelor de rută.

5.42.2 «Sfîrşitul benzii rezervate vehiculelor de rută».

5.43 «Drum cu bandă rezervată vehiculelor de rută» - drumul pe care vehiculele de rută circulă pe banda special rezervată lor, în sensul opus de circulaţie. Circulaţia, precum şi oprirea altor vehicule pe această bandă sînt interzise.

5.44 «Sfîrşitul drumului cu bandă rezervată vehiculelor de rută».


5.45.1

5.45.2
5.45.1, 5.45.2 «Intrare pe drumul cu bandă rezervată vehiculelor de rută» - respectiv: spre dreapta, spre stînga.

5.46 «Loc de întoarcere» - determină locul unde este permisă întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.

5.47 «Zonă de întoarcere» - determină limitele sectorului pentru întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.

5.48.1 «Parcare » - semnalizează parcarea terestră.

5.48.2 «Parcare rezervată» - semnalizează locurile pe care se permite parcarea doar a autovehiculelor ce aparţin întreprinderilor sau organizaţiilor respective, precum şi angajaţilor acestora.

5.48.3 «Parcare subterană sau terestră etajată» - semnalizează parcarea subterană sau terestră etajată.

5.49 «Denivelare artificială» – indicatorul trebuie să fie amplasat imediat înaintea fiecărei denivelări de acest gen.


5.50.1

5.50.2
5.50.1, 5.50.2 «Trecere pentru pietoni» - în lipsa marcajelor rutiere 1.14.1, 1.14.2 indicatorul 5.50.1 se instalează în sensul de mers pe partea dreaptă a drumului, pe marginea cea mai apropiată a trecerii, iar indicatorul 5.50.2 – pe partea stîngă a drumului, pe marginea cea mai îndepărtată a trecerii.


5.51.1

5.51.2

5.51.3

5.51.4
5.51.1 - 5.51.4 «Trecere denivelată pentru pietoni» - respectiv subterană sau deasupra drumului.

5.52 «Viteză recomandată» - viteza de deplasare recomandată pe sectorul de drum în cauză. Indicatorul îşi extinde acţiunea pînă la următoarea intersecţie. Devierea de la viteza recomandată nu se consideră încălcare a prezentului Regulament.


5.53.1

5.53.2

5.53.3
5.53.1 - 5.53.3 «Drum fără ieşire».

5.54.1 «Zonă rezidenţială» - indică începutul teritoriului din localitate unde circulaţia se efectuează conform exigenţelor capitolului IV secţiunea a 11-a din prezentul Regulament.

5.54.2 «Sfîrşitul zonei rezidenţiale».

5.55.1 «Intrare în zona de parcare» – semnalizează perimetrul zonei de parcare a vehiculelor. Indicatorul trebuie instalat pe toate drumurile de intrare pe perimetrul zonei, iar zona trebuie să cuprindă drumuri cu caracteristici aproximativ identice. Atunci cînd parcarea zonală este cu plată, indicatorul se completează cu panoul 6.10.1. Aplicarea în cîmpul indicatorului a simbolului parcomatului sau în cazul în care indicatorul este complementat cu panoul 6.10.2, semnifică automatizarea procesului de taxare, iar în cazul asocierii indicatorului cu panoul 6.7.8, suplimentar este determinat și timpul de taxare automatizată.

5.55.2 «Ieșire din zona de parcare» – determină ieșirea de pe perimetrul zonei de parcare și se instalează pe verso indicatorului 5.55.1.

5.56.1 «Zonă cu viteză maximă limitată».

5.56.2 «Sfîrşitul zonei cu viteză maximă limitată».

5.57.1 «Zonă pietonală».

5.57.2 «Sfîrşitul zonei pietonale».


 
b) De orientare.


5.58.1

5.58.2

5.58.3

5.58.4
5.58.1 - 5.58.4 «Presemnalizarea direcţiilor de deplasare». În cîmpul lor pot fi imaginile altor indicatoare de interzicere, de informare-orientare, simbolul aeroportului, pictograme etc.

5.59.1 «Schema de ocolire» - indică direcţia de ocolire a unor sectoare de drum, înaintea cărora este instalat unul dintre indicatoarele 3.14 - 3.18.

5.59.2 «Presemnalizarea traseului de ocolire a localității».

În partea inferioară a indicatoarelor 5.58.2 – 5.58.4, 5.59.1, 5.59.2 se indică distanţa de la locul instalării acestora pînă la intersecţie sau începutul benzii de decelerare.

5.60 «Traseul de urmat pentru schimbarea direcţiei de mers» - determină traseul de deplasare în intersecţie, în cazul în care există anumite restricţii de manevrare, sau direcţiile permise de deplasare într-o intersecţie complexă.


5.61.1

5.61.2
5.61.1, 5.61.2 «Direcţiile de deplasare spre anumite localităţi sau obiective».

Fundalul de culoare albastră al indicatoarelor 5.58.1, 5.58.2, 5.59.1 şi 5.61.2, instalate în localitate, stabilesc că, la ieşirea din localitate, deplasarea spre localităţile sau obiectivele menţionate pe indicator se va efectua pe drumul naţional; fundalul de culoare albă determină că obiectivul (obiectivele) se află în localitatea respectivă. Simbolurile indicatoarelor 5.61.1, 5.61.2, aplicate în cîmpul indicatorului  5.58.3 , arată că obiectivul menţionat se află în afara localităţii.

5.62 «Distanţele pînă la localităţile indicate» - informează despre distanţa în kilometri pînă la localităţile dislocate pe itinerar.

5.63 «Intrare în localitate» – denumirea şi începutul localităţii în care intră în vigoare regulile ce determină circulaţia prin localităţi. Poziția indicatorului nu coincide cu limita administrativă a localității, dar cu prima clădire din grupul compact de locuințe.

5.64 «Ieşire din localitate».

5.65 «Intrare în localitate» – denumirea și începutul localității în care pe drumul în cauză nu intră în vigoare regulile ce determină circulația prin localități, dar prin aplicarea pe fundalul lui a indicatorului 3.27 de semnificație corespunzătoare, se impune pe acest drum o limită de viteză maximă. Poziția indicatorului nu coincide cu limita administrativă a localității, dar cu prima clădire din grupul compact de locuințe.

5.66 «Ieşire din localitate».

5.67 «Denumirea rîului sau altui obiectiv».

5.68 «Denumirea străzii».

5.69 «Direcţia spre stradă».

5.70.1 «Indicator kilometric pentru autostrăzi» - distanţa în kilometri pînă la începutul sau sfîrşitul drumului.

5.70.2 «Indicator kilometric pentru drumuri locale» - distanţa în kilometri pînă la începutul sau sfîrşitul drumului.


5.71.1

5.71.2

5.71.3

5.71.4
5.71.1 - 5.71.7 «Numărul itinerarului» – indicatoarele 5.71.1 şi 5.71.2 arată numărul atribuit drumului (itinerarului); 5.71.2 semnifică numărul drumului european, 5.71.3 – 5.71.5 – numărul şi direcţia drumului, iar indicatoarele 5.71.6 și 5.71.7, numărul comun a drumului de semnificație europeană și numărul drumului public național, respectiv de semnificație republicană sau magistrală.

5.71.5

5.71.6

5.71.7


5.72.1

5.72.2

5.72.3
5.72.1 - 5.72.3 «Direcţiile de circulaţie recomandate pentru autocamioane» - indică direcţia recomandată pentru circulaţie autocamioanelor şi maşinilor autopropulsate, în cazul în care în intersecţie deplasarea lor, într-o direcţie oarecare, este interzisă.

5.73 «Loc de oprire» - indică locul de oprire a vehiculelor la semnalul de interzicere al semaforului sau agentului de circulaţie.

5.74 «Avertizare, interzicere sau restricţie pe un drum lateral».

5.75 «Circulaţie reversibilă» - informează despre prezenţa uneia sau mai multor benzi de circulaţie, pe sectorul în cauză de drum, pe care direcţia de deplasare poate fi schimbată provizoriu în sensuri opuse.

5.76 «Sfîrşit de circulaţie reversibilă».

5.77 «Intrare pe drumul cu circulaţie reversibilă».


5.78.1

5.78.2

5.78.3
5.78.1 - 5.78.3 «Bornă kilometrică». Borna 5.78.1 semnalizează drumurile publice naţionale de semnificaţie magistrală, borna 5.78.2 – drumurile publice naţionale de semnificaţie republicană, iar borna 5.78.3 – drumurile publice naționale de semnificație regională. Pe partea laterală a bornei orientată spre drum se înscrie emblema specifică a categoriei drumului.

Pe partea frontală: pe capătul de formă semicirculară se înscrie numărul ce reprezintă poziţia kilometrică; pe centru, începînd de sus, se înscriu: localitatea principală (oraş, municipiu sau nod rutier), care urmează pe traseu, urmată de distanţa în kilometri întregi pînă la centrul civic al localităţii; prima localitate de pe traseu, urmată de distanţa în kilometri întregi pînă la centrul civic al acesteia. Cînd localitatea cea mai apropiată este şi localitatea principală, se înscrie numai denumirea acesteia cu distanţa respectivă. Pe sectoarele de drum care traversează localităţile, între indicatoarele de început şi sfîrşit de localitate se înscrie doar denumirea localităţii.

 
c) De informare turistică.

5.79 «Direcția spre obiectivul turistic».

5.80 «Cetate».

5.81 «Mănăstire».

5.82 «Monument».

5.83 «Rezervație naturală».

5.84 «Pensiune agroturistică».

5.85 «Biserică».

5.86 «Muzeu».

5.87 «Peșteră».

5.88 «Stațiune balneoclimaterică».

5.89 «Atelier meșteșugăresc».

5.90 «Vinărie».

5.91 «Cramă vitivinicolă».

5.92 «Hipodrom».

5.93 «Grădină zoologică».

5.94 «Parcare pentru rulote».


 
VI. INDICATOARE DE INFORMARE SUPLIMENTARĂ (PANOURI ADIŢIONALE).


6.1.1

6.1.2
6.1.1, 6.1.2 «Distanţa pînă la locul intrării în vigoare a indicatorului»: 6.1.1 - indică distanţa de la locul instalării indicatorului pînă la începutul sectorului de drum periculos, locul intrării în vigoare a interzicerii sau restricţiei corespunzătoare, precum şi distanţa pînă la anumite obiective care se află în direcţia de mers; 6.1.2 - indică distanţa de la indicatorul  2.1  pînă la intersecţie, în cazul în care înaintea acesteia este instalat indicatorul  2.2 .


6.2.1

6.2.2
6.2.1, 6.2.2 «Direcţia şi distanţa» - determină direcţia şi distanţa pînă la anumite obiective îndepărtate de la drum.

6.3.1 «Zonă de acţiune» - indică lungimea sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre următoarele indicatoare de avertizare 1.13.1 - 1.16.1,  1.17.1 ,  1.17.2 ,  1.21 ,  1.23 , 1.24.2 - 1.28,  1.30 ,  1.31.2  determină zona de acţiune a indicatoarelor de interzicere  3.22 ,  3.23 ,  3.25  3.27  3.29  şi  3.30 , determină spaţiile rezervate staţiilor pentru vehiculele de rută şi parcărilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare şi orientare  5.6.1 ,  5.6.2 ,  5.48.1 ,  5.48.2 , precum şi zona de acţiune a indicatorului  5.52 .

6.3.2 «Sfîrşitul zonei de acţiune» - determină sfîrşitul sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre indicatoarele de avertizare 1.13.1 - 1.16.1,  1.17.1 ,  1.17.2 ,  1.21 ,  1.23 , 1.24.2 - 1.28,  1.30 ,  1.31.2 ;, suspendă acţiunea indicatoarelor de interzicere  3.22 ,  3.29 ,  3.30 , determină sfîrşitul spaţiilor rezervate staţiilor pentru vehiculele de rută şi parcărilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare şi orientare  5.6.1 ,  5.6.2 ,  5.48.1 ,  5.48.2 , precum şi sfîrşitul zonei de acţiune a indicatorului  5.52 .


6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5
6.4.1 - 6.4.5 «Zonă de acțiune» - respectiv: 6.4.1 - reduce; 6.4.2 - confirmă; 6.4.3 - suspendă zona de acțiune a indicatoarelor 3.31 - 3.32.3; 6.4.4 și 6.4.5 - determină direcția și zona de acțiune a indicatoarelor  3.31  și  3.32.1 , în cazul în care oprirea sau staționarea sînt interzise de-a lungul fațadei unui edificiu, marginii pieței etc.
 


6.5.1

6.5.2

6.5.3
6.5.1 - 6.5.3 «Direcție de acțiune» - indică direcția de acțiune a indicatoarelor de interzicere 3.2 - 3.11 instalate înaintea intersecției, iar panourile 6.5.1 și 6.5.3 - și direcția de mers spre unele obiective semnalizate care se află în imediata apropierea drumului.


6.6.1

6.6.2

6.6.3
6.6.1 - 6.6.9 «Categoria de vehicul» - determină categoria vehiculului la care se referă indicatorul pe care îl completează. Panou 6.6.1 extinde acţiunea indicatorului asupra autoturismelor, precum şi autocamioanelor a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg, panoul 6.6.2 - asupra autocamioanelor, inclusiv ansamblurilor de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3500 kg, precum şi asupra maşinilor autopropulsate, panoul 6.6.9 - asupra autovehiculelor semnalizate prin semnul distinctiv «Încărcătura periculoasă».

6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

6.6.8

6.6.9


6.7.1

6.7.2

6.7.3
6.7.1 «Zile de odihnă sau de sărbătoare»; 6.7.2 «Zile de lucru»; 6.7.3 «Zilele săptămînii» - specifică zilele săptămînii în care acţionează indicatorul.


6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.7
6.7.4 - 6.7.7 «Timp de acţiune» - intervalul de timp şi zilele săptămînii în care acţionează indicatorul.

6.7.8 «Timp de acțiune» – determină timpul de taxare automatizată a parcării.

6.7.9 «Temperatura de intrare în acțiune a indicatorului» – temperatură atmosferică la care se impun restricții în circulație vehiculelor ce depășesc limita de masă menționată pe indicator. Se instalează în asociere cu indicatorul  3.14  de semnificație corespunzătoare.


6.8.1

6.8.2

6.8.3
6.8.1 - 6.8.9 «Modul de amplasare a vehiculului în staţionare» 6.8.1 - permite staţionarea, respectiv pe partea dreaptă sau stîngă a carosabilului paralel cu marginea lui, tuturor vehiculelor; 6.8.2 - 6.8.9 - determină modul de staţionare a autoturismelor şi motocicletelor, respectiv pe partea dreaptă sau stîngă a carosabilului, la parcarea adiacentă trotuarelor.

6.8.4

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.8

6.8.9

6.9 «Parcare cu motorul oprit» - arată că staţionarea se efectuează numai cu motorul oprit.

6.10.1 «Servicii cu plată».

6.10.2 «Parcare cu plată».

6.11 «Restricţia duratei de staţionare» - determină durata maximă de staţionare în locurile semnalizate prin indicatorul  5.48.1 .

6.12 «Loc pentru verificarea autovehiculelor» - informează că terenurile semnalizate prin indicatoarele  5.26  sau  5.48.1  sînt amenajate cu instalaţie destinată acestui scop.

6.13 «Restricţie la masa maximă» - indicatorul însoţit de acest panou se referă numai la vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare decît cea indicată.

6.14 «Acostament periculos» - avertizează că ieşirea pe acostament este periculoasă din cauza lucrărilor pe el. Însoţeşte indicatoarele  1.23 ,  1.30 .


6.15.1

6.15.2
6.15.1, 6.15.2 «Direcţia drumului cu prioritate» - determină direcţia drumului cu prioritate în intersecţie.

6.16 «Bandă de circulaţie» - determină banda de circulaţie la care se referă indicatorul sau semaforul.

6.17 «Pietoni nevăzători» - avertizează că de trecerea pentru pietoni se folosesc orbii. Însoţeşte indicatoarele  1.20 , 5.50.1 - 5.50.2.

6.18.1 «Carosabil umed» - arată că semnificaţia indicatorului pe care îl însoţeşte este valabilă numai în perioada în care carosabilul este umed.

6.18.2 «Carosabil alunecos» - determină că semnificaţia indicatorului pe care îl însoţeşte este valabilă numai în perioada în care carosabilul este alunecos
.
6.18.3 «Pericol de răsturnare» – informează despre faptul că există pericolul de răsturnare. Se instalează în asociere respectiv, cu indicatorul  1.12.1  – pericol de răsturnare în raport cu roțile de pe partea stîngă a vehiculului și  1.12.2  – în raport cu roțile de pe partea dreaptă.

6.19 «Loc de staţionare rezervat persoanelor cu dizabilităţi» - determină că semnificaţia indicatorului  5.48.1  este valabilă numai pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv  8  (anexa nr. 6).

6.20 «Cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi» - informează că semnificaţia indicatorului nu este valabilă pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv  8  (anexa nr. 6).

6.21 «Folosiţi lumina de întîlnire» - indică conducătorului de vehicul că pe sectorul de drum în cauză trebuie să se deplaseze cu lumina de întîlnire a farurilor.

6.22 «Evacuarea forţată a autovehiculelor» - informează despre evacuarea forţată a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar.


6.23.1

6.23.2

6.23.3

6.23.4

6.23.5
6.23.1 - 6.23.5 «Direcţie de circulaţie». Panourile 6.23.1 – 6.23.5 – indică direcţia de deplasare la semnalul verde, atunci cînd pe semnalele semaforului lipsesc săgeţile conturate direcţionale şi se amplasează sub semafor. Panourile 6.23.3 şi 6.23.5 permit întoarcerea.

6.23.6 «Direcţie de circulaţie». Panourile 6.23.6 - indică direcţia de deplasare permisă la semnalul roşu al semaforului şi se amplasează la nivelul semnalului roşu, după caz, din stînga și/sau din dreapta acestuia, ori deasupra lui.


6.24.1

6.24.2

6.24.3
6.24.1 - 6.24.3 «Semnalizarea obstacolului» - semnalizează obstacolul şi direcţia de ocolire a acestuia. Se utilizează în asociere cu indicatoarele 4.2.1 - 4.2.3.

6.25 «Benzi rezonatoare» - semnalizează fîșiile de zgomot aplicate transversal la axa drumului. Se utilizează în asociere cu indicatorul  1.30 .

6.26 «Denivelare artificială» - atenționează și informează respectiv, în cazul asocierii cu indicatorul  1.20  și cu indicatoarele 5.50.1 - 5.50.2 despre prezența trecerii pentru pietoni supraînălțată.


Particularităţi de utilizare a panourilor adiţionale.

Panourile adiţionale se instalează nemijlocit sub indicatoarele a căror semnificaţie o completează. În cazurile în care indicatoarele sînt suspendate deasupra carosabilului, acostamentului sau trotuarului, panourile 6.4.1 - 6.4.3,  6.15.1  şi  6.15.2  se amplasează lateral indicatorului.