Secţiunea a 8-a - Semnalele conducătorilor de vehicule. Folosirea dispozitivelor de iluminare exterioară şi a dispozitivelor de semnalizare luminoasă şi sonoră.


32. 1) Pentru prevenirea oricărui pericol şi pentru a nu stînjeni traficul, conducătorii de vehicule trebuie să semnalizeze cu ajutorul semnalizatoarelor de direcţie sau cu braţul, cu ajutorul semnalizatorului sonor, prin comutarea luminii în faruri, prin punerea în funcţiune a luminii de întîlnire pe timp de zi sau prin punerea în funcţiune a avertizorului de avarie.
Semnalizarea cu mijloacele menţionate nu le acordă prioritate şi nu-i scuteşte pe conducătorii de vehicule de obligaţia luării tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea accidentului în traficul rutier.
2) Conducătorul de vehicul trebuie să semnalizeze corespunzător cu semnalizatoarele de direcţie, iar în cazul în care acestea lipsesc sau sînt defectate - cu braţul, înainte:
a) de a pune în mişcare vehiculul;
b) de a efectua manevra (preselectare a benzii, virare, întoarcere);
c) de a se opri.
Indiferent de disponibilitatea și starea tehnică a semnalizatoarelor de direcție, conducătorul vehiculului remorcat trebuie să semnalizeze cu brațul direcția de deplasare.
3) Semnalizarea cu semnalizatorul de direcţie sau cu braţul trebuie efectuată din timp, înaintea manevrei, şi întreruptă imediat după efectuarea ei. În cazul în care semnalul este executat cu braţul, pentru înlesnirea manevrei, acesta poate fi întrerupt prealabil manevrei.
4) Semnificaţia semnalelor executate cu braţul este următoarea:
a) braţul stîng întins lateral sau braţul drept întins lateral şi ridicat vertical de la cot înseamnă că conducătorul acestui vehicul are intenţia de a schimba direcţia de mers spre stînga sau de a întoarce;
b) braţul drept întins lateral sau braţul stîng întins lateral şi ridicat vertical de la cot înseamnă că conducătorul acestui vehicul are intenţia de a schimba direcţia de mers spre dreapta;
c) braţul stîng sau drept ridicat vertical înseamnă că conducătorul acestui vehicul are intenţia de a reduce viteza sau de a opri.
5) Presemnalizarea oricărei manevre se va efectua ulterior asigurării că prin această manevră nu se vor crea obstacole altor participanţi la trafic.
6) Semnalul executat nu trebuie să inducă în eroare alţi participanţi la trafic.
33. 1) Semnalizatorul sonor (claxonul) poate fi utilizat numai în cazul prevenirii unui accident în traficul rutier, iar în afara localităţilor şi pentru atenţionarea conducătorului de vehicul ce urmează să fie depăşit.
2) Semnalul sonor trebuie să fie de scurtă durată şi trebuie efectuat la o distanţă care ar evita surprinderea celor atenţionaţi, pentru a nu-i determina să efectueze manevre ce pot pune în pericol siguranţa traficului.
34. 1) Pe timp de noapte, în condiţii de vizibilitate redusă şi în tuneluri, la autovehiculele şi remorcile în mişcare dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă trebuie puse în funcţiune astfel:
a) la autovehicule, în funcţie de iluminarea drumului - lanternele de gabarit, lumina de întîlnire sau de drum a farurilor;
b) la remorci lanternele de gabarit.
2) Lumina de drum a farurilor trebuie comutată cu lumina de întîlnire:
a) în cazul deplasării pe drumul suficient iluminat;
b) în scopul evitării orbirii la trecerea în sensuri opuse la o distanţă de cel puţin 150 m sau chiar la o distanţă mai mare, în cazul în care conducătorul vehiculului ce vine din sens opus necesită aceasta avertizînd prin comutarea luminii farurilor, precum şi în cazul deplasării la o distanţă mică faţă de vehiculul precedent.
În cazul în care conducătorul de vehicul intenţionează să depăşească, cu condiţia că prin aceasta nu vor fi orbiţi conducătorii de vehicule care vin din sens opus, pe un timp de scurtă durată poate fi folosită lumina de drum a farurilor.
În caz de orbire, conducătorul de vehicul trebuie să pună în funcţiune avertizorul de avarie şi, neschimbînd banda de circulaţie, să reducă viteza şi să oprească.
3) Pentru atenţionarea altor participanţi la trafic şi pentru semnalizarea vehiculelor în cazul circulației pe timp de zi, trebuie pusă în funcţiune în faruri lumina de întîlnire sau lumina de deplasare pe timp de zi de către conducătorii:
a) motocicletelor şi ciclomotoarelor;
b) vehiculelor de instruire;
c) vehiculelor conduse de începători;
d) microbuzelor şi autobuzelor care transportă grupuri de copii;
e) vehiculelor care fac parte dintr-o coloană organizată;
f) autovehiculelor care tractează alte autovehicule (la autovehiculele tractate trebuie să fie pus în funcţiune avertizorul de avarie, iar în cazul în care acesta nu funcţionează sau lipseşte, în spatele acestor vehicule trebuie amplasat triunghiul de presemnalizare);
g) autovehiculelor care transportă încărcături periculoase, cu gabarit şi mase depăşite;
h) vehiculelor de rută în cazul deplasării pe banda semnalizată prin indicatorul  5.43  şi marcajul  1.2 b), în întîmpinarea fluxului principal de vehicule;
i) tuturor vehiculelor - în perioada 1 noiembrie 31 martie inclusiv.
4) Pe timp de noapte, pe sectoarele de drum neiluminate sau în condiţii de vizibilitate redusă, prezenţa autovehiculelor oprite sau staţionate pe drumul public trebuie semnalizată prin punerea în funcţiune a lanternelor de poziţie. În cazul în care acestea sînt defectate, vehiculele trebuie scoase în afara drumului, iar dacă aceasta nu este posibil, prezenţa lor trebuie să fie semnalizată prin punerea în funcţiune a avertizorului de avarie sau prin instalarea triunghiului de presemnalizare (conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament).
Figura 21.


În caz de ceaţă densă, ploaie torenţială, ninsoare abundentă sau în alte condiţii similare, la autovehicule trebuie pusă în funcţiune lumina de întîlnire a farurilor sau farurile anticeaţă.
5) Farurile anticeaţă pot fi utilizate:
a) în condiţii de vizibilitate redusă separat, precum şi simultan cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor;
b) pe timp de noapte pe sectoarele de drum neiluminate - simultan cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor;
c) în cazurile prevăzute în subpunctul 3) din prezentul punct - în locul luminii de întîlnire a farurilor.
6) Lanternele posterioare anticeaţă pot fi utilizate numai în condiţii de vizibilitate redusă.
Este interzisă conectarea lanternelor posterioare anticeaţă la semnalul de oprire.
7) Farul proiector sau farul căutător poate fi utilizat:
a) în afara localităţilor - numai în lipsa vehiculelor din sens opus;
b) în localităţi - de către conducătorii vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie aflaţi în misiuni urgente de serviciu.
35. Semnul distinctiv  1  «Ansamblu de vehicule» trebuie să fie pus în funcţiune la deplasarea acestuia, precum şi în timpul opririi sau staţionării lui pe timp de noapte ori în condiţii de vizibilitate redusă.
36. Autovehiculul destinat instruirii în conducere trebuie să fie echipat cu o casetă de formă triunghiulară cu lumină albă, avînd conturul de culoare roşie şi inscripţia «Ş» de culoare neagră, care se amplasează la mijlocul acoperişului caroseriei autoturismului sau, după caz, în faţă pe acoperişul autobuzului ori pe cabina camionului. Lumina în casetă trebuie să fie conectată în cazul deplasării pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă.
Autobuzul şi camionul destinate instruirii trebuie să fie semnalizate suplimentar prin semnul distinctiv  10  (anexa nr.6).
37. 1) Pe lîngă cazurile menţionate, avertizorul de avarie trebuie pus în funcţiune:
a) în cazul accidentului în traficul rutier;
b) cînd vehiculul a fost oprit fortuit, constituind un obstacol pentru ceilalţi participanţi la trafic;
c) în cazul îmbarcării şi debarcării copiilor din vehiculul semnalizat prin semnul distinctiv  5  (anexa nr. 6);
d) cînd este necesară semnalizarea celorlalţi participanţi la trafic despre un pericol iminent.
2) În cazul în care vehiculul nu este echipat cu avertizor de avarie sau acesta este defectat, conducătorul trebuie să semnalizeze prin amplasarea triunghiului de presemnalizare (a lanternei portative cu lumină roşie intermitentă) în spatele vehiculului ori, după caz, în faţa acestuia pe aceeaşi bandă, la o distanţă de cel puţin 30 m, astfel încît să poată fi văzut de la o distanţă suficientă de conducătorii vehiculelor care se apropie. În localităţi, în cazul circulaţiei intense, triunghiul de presemnalizare poate fi amplasat la o distanţă mai mică, astfel încît să poată fi observat de conducătorii de vehicule care se apropie.
38. 1) Autovehiculele cu regim prioritar de circulaţie trebuie să fie echipate, respectiv:
a) ale Ministerului Afacerilor Interne care escortează coloane oficiale sau delegaţii - cu lumini giratorii de culoare albastră şi roşie, şi semnal sonor special;
b) ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiţiei, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Național Anticorupție, echipelor mobile ale Serviciului Vamal, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, ambulanţelor, destinate stingerii incendiilor, serviciilor depanare ale reţelelor de gaze naturale, reţelelor termice şi electrice de contact - cu lumini giratorii de culoare albastră şi semnal sonor special.
Echiparea autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie, cu mijloace de semnalizare specială sonoră şi luminoasă, se realizează cu permisiunea Direcţiei supraveghere transport şi circulaţie rutieră, în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare.
2) Autovehiculele speciale destinate întreţinerii şi reparării drumurilor, care transportă încărcături cu masa şi gabaritul depăşite, încărcături periculoase şi cele ce evacuează vehiculele rămase în pană, trebuie să fie echipate cu lumini giratorii de culoare portocalie.
3) Autovehiculele serviciilor bancare, poştei speciale și cele destinate transportării valorilor importante trebuie să fie echipate cu lumini giratorii de culoare albă şi semnal sonor special, care nu oferă prioritate în trafic, utilizate în caz de atac asupra acestora și pentru alertarea poliţiei şi participanţilor la trafic despre pericolul apărut.