Secțiunea a 7-a - Mijloacele de semnalizare a lucrărilor pe drum (anexa nr. 5), Mijloace de identificare a unor vehicule. Semne distinctive (anexa nr. 6)


31. Mijloacele de semnalizare a lucrărilor pe drum se instalează în conformitate cu normativele şi regulamentele în vigoare şi trebuie să garanteze securitatea traficului pe sectorul de drum în reparaţie sau pe cel de ocolire. Nici o lucrare nu va începe decît după ce a fost coordonată cu poliţia, administratorul drumului şi s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de lucru, potrivit naturii şi duratei sale.
Limitele zonelor de lucru trebuie semnalizate vizibil cu indicatoare rutiere, marcaje rutiere, panouri, bariere, conuri, lumini «fulger» sau alte mijloace speciale.
Indicatoarele rutiere din grupele de avertizare, interzicere şi restricţie, precum şi cele de orientare, utilizate pentru semnalizarea lucrărilor pe drum, trebuie să aibă fundal de culoare galbenă. 
În cazul în care situaţia o impune, circulaţia va fi dirijată de către angajaţii serviciilor de întreţinere a drumurilor. Persoanele respective trebuie să fie echipate cu veste de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizante, de culoare portocalie, cu brasardă roşie şi baston de semnalizare.
Dacă mijloacele de semnalizare nu sînt fluorescent-reflectorizante, ele vor fi însoţite, pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, de lumini continue sau intermitente de culoare roşie sau portocalie.
Pe durata executării lucrărilor se va întreţine semnalizarea stabilită, iar la terminarea lor se va asigura ridicarea ei şi restabilirea semnalizării iniţiale sau, după caz, ea se va modifica potrivit noilor condiţii de circulaţie.
Suspendarea circulaţiei ori instituirea restricţiilor în vederea executării lucrărilor pe drum, precum şi modul de semnalizare a zonelor de lucru se efectuează cu acordul poliţiei.

Nota explicativă la anexa nr. 5.

MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR PE DRUM.

I. Indicatoare rutiere temporare.


II. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.
Nota explicativă la anexa nr. 6.

MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE. SEMNE DISTINCTIVE.

În scopul ridicării siguranţei la trafic, vehiculele vor fi semnalizate cu semne distinctive corespunzătoare:

1. «Ansamblu de vehicule» - trei lanterne de culoare portocalie, amplasate orizontal deasupra cabinei, avînd spaţii egale între ele de 150 - 300 mm - se instalează pe autocamioanele şi tractoarele cu roţi (de categoria 1400 kg şi mai mare) care tractează remorci, precum şi pe autobuzele şi troleibuzele care sînt articulate.

2. «Vehicul lung» - dreptunghi cu suprafaţa reflectorizantă, avînd dimensiunea de 560 x 200 mm, de culoare galbenă, cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 40 mm) - se instalează în spatele autovehiculului, în partea de jos a caroseriei, pe ambele părţi la cel mult 0,40 m de la extremităţile laterale ale vehiculului.

3. «Semnul statului» - elipsă (oval) cu suprafaţa reflectorizantă, avînd dimensiunea axei mari de 165 mm, axei mici de 105 mm, de culoare albă, cu conturul de culoare neagră (lăţimea conturului 5 mm), pe fondul căreia este aplicată inscripţia «MD» de culoare neagră - se instalează în spatele autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova care participă în traficul internaţional.

4. «Pneuri antiderapante» - triunghi echilateral cu vîrful în sus, de culoare albă, cu conturul de culoare roşie, pe fondul căruia este aplicat simbolul unui pneu cu lanţuri de culoare neagră (latura triunghiului 200 - 300 mm, în funcţie de tipul vehiculului, lăţimea conturului 1/10 din latură) - se instalează în spate pe partea stîngă a autovehiculelor echipate cu pneuri care au elemente antiderapante.

5. «Copii» - pătrat de culoare galbenă, cu conturul de culoare roşie (latura 250 - 300 mm, în funcţie de tipul microbuzului sau autobuzului, lăţimea conturului 1/10 din latură), pe fondul căruia este aplicat simbolul indicatorului rutier  1.21  de culoare neagră - se instalează în faţa şi în spatele microbuzelor şi autobuzelor care efectuează transportarea în grup a copiilor.

6. «Vehicul lent» - triunghi echilateral cu vîrful în sus şi cu suprafaţa reflectorizantă, de culoare galbenă, cu conturul necomplet de culoare roşie (latura triunghiului 200 - 300 mm, în funcţie de tipul vehiculului, lăţimea conturului 1/10 din latură) - se instalează în spatele autovehiculului lent, în partea de jos a caroseriei, pe ambele părţi la cel mult 0,40 m de la extremităţile laterale ale vehiculului.

7. «Conducător surdomut» - cerc (diametrul 160 mm) de culoare galbenă, cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 5 mm), în care sînt înscrise trei cerculeţe de culoare neagră (diametrul 40 mm) dispuse în unghiurile unui triunghi echilateral imaginar, al cărui vîrf este îndreptat în jos - se instalează în faţa şi în spatele autovehiculelor ai căror conducători sînt surzi sau surdomuţi.

8. «Conducător cu dizabilități» - pătrat (latura 140 mm) de culoare galbenă, cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 5 mm), pe fondul căruia este aplicat simbolul persoanei cu dizabilități de culoare neagră - se instalează în faţa şi în spatele autovehiculului condus de persoană cu dizabilități sau care transportă aceste persoane.

9. «Conducător medic» - pătrat (latura 140 mm) de culoare albastră care are înscris în el un cerc (diametrul 125 mm) de culoare albă, pe care este aplicată o cruce de culoare roşie (lungimea liniei 90 mm, lăţimea liniei 25 mm) - poate fi amplasat în faţa şi în spatele autovehiculelor, la dorinţa conducătorului medic.

10. «Şcoală» - triunghi echilateral cu vîrful în sus, de culoare albă, cu conturul de culoare roşie, pe fondul căruia este aplicată inscripţia «Ş» de culoare neagră (latura triunghiului 200 - 300 mm, în funcţie de tipul vehiculului, lăţimea conturului 1/10 din latură) se instalează în faţa şi în spatele autobuzelor şi camioanelor cu care se efectuează instruirea.

11. «Limitare de viteză» - cerc de culoare albă (diametrul 160 - 250 mm, în funcţie de tipul vehiculului), cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 1/10 din diametru), care reprezintă simbolul indicatorului rutier  3.27  de semnificaţia corespunzătoare - se instalează în spate pe partea stîngă a autovehiculelor care transportă încărcături cu gabarit şi masă depăşite, precum şi în cazurile în care viteza maximă a vehiculului, conform caracteristicii tehnice, este mai mică decît cea stabilită în punctul 47 din prezentul Regulament.

12. «Încărcătură cu gabarit depăşit» - panou cu suprafaţa reflectorizantă de dimensiunea 400 x 400 mm, pe fondul căruia sînt aplicate pe diagonală o asociere de linii, de culoare roşie şi albă, cu lăţimea de 50 mm - se aplică în conformitate cu punctul 88 din prezentul Regulament.

13. «Încărcătură periculoasă» - dreptunghi cu suprafaţa reflectorizantă şi fondul portocaliu de dimensiunea 400 х 300 mm (bază х înălţime), conturul de culoare neagră cu o lăţime de 15 mm. În cazul aplicării numărului de identificare a pericolului, panoul se împarte cu o linie transversală de aceiaşi culoare şi lăţime. Deasupra liniei se înscrie numărul de identificare a pericolului (2 sau 3 cifre), dedesubtul liniei - numărul de identificare a substanţei (4 cifre). Înălţimea cifrelor 100 mm, grosimea liniei - 15 mm, de culoare neagră. Acest semn se instalează în faţă şi în spatele vehiculelor care transportă astfel de încărcături.

14. «Triunghi de presemnalizare» - trebuie să corespundă standardului. Se utilizează conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament.

15. «Conducător începător» - cerc de culoare galbenă (diametrul 160 - 250 mm, în funcţie de tipul vehiculului), cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 5 mm), pe fondul căruia este aplicat semnul exclamării de culoare neagră - se instalează în faţă şi în spatele vehiculelor ai căror conducători au o vechime în conducere mai mică de un an.

16. «Coloană militară» - dreptunghi cu suprafaţă reflectorizantă, avînd dimensiunea de 750 x 300 mm, de culoare galbenă, cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 40 mm), pe fundalul căruia se aplică inscripţia «ATENŢIE! COLOANĂ MILITARĂ» de culoare neagră (înălţimea literelor - 60 mm, lăţimea literelor - 30 mm, grosimea liniei - 10 mm, distanţa dintre rînduri - 40 mm). Se instalează pe partea frontală a primului şi partea dorsală a ultimului vehicul din coloană, la o distanţă de cel mult 0,40 m de la extremitatea stîngă laterală a vehiculului.

17. «Vehicul alimentat cu gaze» - triunghi echilateral cu vîrful în sus, de culoare galbenă, cu conturul de culoare neagră, pe fundalul căruia este aplicat simbolul substanței ușor inflamabile și inscripţia „GAZ” de culoare neagră (latura triunghiului 100 - 300 mm, în funcţie de tipul vehiculului, lăţimea conturului 1/10 din latură) se instalează în faţa şi în spatele vehiculelor reutilate pentru alimentarea cu gaze.