Secţiunea a 18-a - Condiţii tehnice pentru admiterea în circulaţie a autovehiculelor şi remorcilor.


119. Starea tehnică şi utilajul autovehiculelor şi remorcilor (în continuare vehicule) trebuie să corespundă standardelor, altor acte normative ce ţin de siguranţa traficului rutier, protecţia mediului, normelor tehnice de exploatare, instrucţiunilor întreprinderilor producătoare.
Troleibuzele nu se admit în traficul rutier în cazul în care au fost evidenţiate defecte menţionate în normele de exploatare a acestora.

120. Pentru a fi menţinute în traficul rutier, vehiculele trebuie supuse inspecţiei tehnice periodice la staţiile autorizate, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare. Confirmarea privind efectuarea inspecției tehnice periodice o constituie ecusonul valabil amplasat în partea dreaptă de jos a parbrizului vehiculului (cu excepţia motocicletelor şi remorcilor), însoţit de raportul de inspecția tehnică periodică a vehiculului.
Pînă la finalizarea reţelei staţiilor autorizate, inspecția tehnică periodică al vehiculelor este efectuat şi inspectoratele «Intehagro», cu eliberarea ecusonului de modelul stabilit.

121. Este interzisă exploatarea vehiculului prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare în cazurile în care:
a) acesta este fabricat sau reutilat nerespectîndu-se standardele şi normativele în vigoare privind siguranţa traficului rutier;
b) acesta nu a fost supus inspecției tehnice periodice, lipseşte ecusonul ce confirmă efectuarea acestuia sau raportul de verificare tehnică a vehiculului;
c) numărul de înmatriculare nu corespunde standardului stabilit;
d) acesta este echipat cu dispozitive luminoase şi sonore speciale fără autorizaţia Direcţiei supraveghere transport şi circulaţie rutieră;
e) parbrizul sau suprafeţele de geam ale portierelor din faţă sînt umbrite, contrar prevederilor punctului 122 subpunctul 6) litera e) din prezentul Regulament.
După înlăturarea neajunsului care a servit drept temei pentru interzicerea exploatării, deţinătorul vehiculului îl va prezenta pentru inspectarea repetată la poliţie, care îi va restitui plăcile cu numărul de înmatriculare (de înregistrare) retrase.

122. Este interzisă exploatarea vehiculelor în cazurile în care sînt depistate devieri de la normativele tehnice şi ecologice:
1) Sistemul de frînare:
a) este defectat sau eficienţa acestuia nu corespunde cerinţelor standardelor în vigoare;
b) este modificată construcţia sistemului de frînare, subansamblurile sau piesele nu corespund modelului vehiculului în cauză, precum şi exigenţelor întreprinderii producătoare.
2) Sistemul de direcţie:
a) jocul sumar în sistemul de direcţie depăşeşte normele stabilite de standardele în vigoare;
b) sînt jocuri reciproce pronunţate ale pieselor şi subansamblurilor sistemului de direcţie;
c) este deteriorat sau lipseşte servomecanismul sistemului de direcţie, prevăzut prin construcţie, sau amortizorul ghidonului la motociclete;
d) piesele sistemului de direcţie au uzuri, deformaţii pronunţate sau nu sînt destinate modelului dat.
3) Dispozitivele de iluminare, semnalizare luminoasă şi sonoră:
a) numărul, tipul, culoarea şi regimul de funcţionare sau amplasarea dispozitivelor de iluminare exterioară sînt altele decît cele prevăzute prin construcţie. Autovehiculele scoase din fabricaţie pot fi echipate cu dispozitive de iluminare şi semnalizare de la vehicule prototip sau de alt model;
b) sînt dereglate farurile;
c) nu funcţionează sau sînt mascate dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă a autovehiculului;
d) lămpile nu corespund modelului prevăzut prin construcţie;
e) vehiculul este echipat:
în faţă, cu dispozitive de iluminare, semnalizare luminoasă, de alte culori decît cea albă, galbenă sau portocalie, iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante sînt de o altă culoare decît cea albă;
în spate, cu lanterne de semnalizare a deplasării cu spatele şi de iluminare a plăcii cu numărul de înmatriculare, de o altă culoare decît cea albă, precum şi celelalte lanterne emit o altă lumină decît cea roşie, galbenă sau portocalie, iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante sînt de o altă culoare decît cea roşie;
f) semnalizatorul sonor (claxonul) este defectat sau lipseşte.
4) Dispozitivele de ştergere şi de spălare a geamurilor:
a) nu funcţionează dispozitivele de ştergere;
b) nu funcţionează dispozitivele de spălare şi dezaburire prevăzute prin construcţia vehiculului.
5) Roţile şi pneurile:
a) înălţimea reziduală a profilului benzii de rulare a pneurilor autoturismului este mai mică de 1,6 mm, autobuzelor - 2,0 mm, autocamioanelor - 1,0 mm, motocicletelor şi ciclomotoarelor - 0,8 mm. Pentru pneurile remorcilor sînt stabilite limite de uzare identice celor pentru pneurile autovehiculelor care le tractează;
b) pneurile au deteriorări (tăieturi sau rupturi) ale cordului, este prezentă exfolierea carcasei, a benzii de rulare sau a flancurilor;
c) prin dimensiunile sau sarcina admisibilă, pneurile nu corespund modelului vehiculului;
d) pneurile aceleiaşi axe a autovehiculului au dimensiuni, destinaţie sau construcţie diferită (structură radială şi diagonală, cu tub şi fără tub), modelul profilului benzii de rulare diferit, sînt cu crampoane şi fără crampoane, noi şi reşapate, pentru sezon de vară şi sezon de iarnă;
e) în cazul în care pe carosabil este zăpadă, gheaţă sau polei, roţile:
autoturismului (cu capacitatea de trecere normală - 4x2 sau ridicată - 4WD), autocamionului la care masa maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg, precum şi roţile remorcilor tractate de aceste autovehicule, nu sînt echipate cu anvelope pe care este marcajul „M+S”, „M.S.” sau „M&S”;
de pe axa (axele) de tracţiune a microbuzului, autobuzului şi camionului, la care masa maximă autorizată depăşeşte 3500 kg, nu sînt echipate cu anvelope pe care este marcajul „M+S” sau  simbolurile iernii , ori anvelopele fără marcaj sau simboluri nu au protectorul destinat pentru exploatarea pe timp de iarnă, iar în lipsa acestor anvelope pe pneurile roţilor de tracţiune nu sînt instalate lanţuri antiderapante confecţionate industrial pentru acest scop.
În lipsa pe suprafaţa carosabilului a zăpezii, gheţii sau poleiului roţile vehiculului sînt echipate cu anvelope dotate cu crampoane, excepţie fiind cazurile cînd se atestă o diferenţă esenţială a condiţiilor meteo pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
f) la roţile axei din faţă ale autobuzului sau autoturismului sînt montate pneuri cu profilul benzii de rulare reşapat;
g) lipseşte prizonul (bulonul, piuliţa) de fixare a roţii, discul sau janta are fisuri.
6) Alte condiţii tehnice:
a) concentraţia substanţelor nocive în gazele de eşapament depăşeşte normele admisibile stabilite de standarde;
b) autovehiculul prezintă scurgeri de lubrifianţi;
c) zgomotul produs de dispozitivul de evacuare a gazelor de eşapament depăşeşte nivelul zgomotului admisibil sau nu se asigură etanşeitatea sistemului de ventilare a carterului motorului;
d) lipsesc geamurile sau oglinzile retrovizoare prevăzute prin construcţie ori acestea sînt deteriorate, avînd fisuri care diminuează vizibilitatea. Numărul oglinzilor, locul de amplasare şi suprafaţa reflectantă a acestora trebuie să corespundă categoriei vehiculului;
e) parbrizul sau suprafeţele de geam ale portierelor din faţă sînt umbrite ori pe acestea sînt amplasate diferite obiecte, care diminuează cîmpul vizual al conducătorului;
f) nu funcţionează vitezometrul;
g) autobuzele şi autocamioanele, destinate circulaţiei în traficul internaţional, nu sînt echipate cu tahograf, prevăzut prin construcţie, sau acesta nu funcţionează;
h) este defectat dispozitivul de cuplare a remorcherului sau a remorcii, lipseşte sau este defectat dispozitivul de siguranţă (cablul) remorcii care, prin construcţie, nu este dotată cu frînă autonomă. Elementele de cuplare ale ataşului la motocicletă au jocuri reciproce;
i) în faţa sau în spatele automobilului lipsesc barele de protecţie, iar în dreptul roţilor nu sînt instalate aripile de protecţie şi apărătoarele de noroi prevăzute prin construcţie;
j) lipsesc:
la autobuze, troleibuze, autoturisme, autocamioane şi maşinile autopropulsate trusa medicală, stingătoarele (stingătorul) de incendiu, triunghiul de presemnalizare  14  (anexa nr.6) sau lanterna portativă cu lumină de culoare roşie intermitentă, vesta de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizantă. Trusa medicală şi stingătorul de incendiu trebuie să fie fixate în locurile indicate de producător. În cazul în care aceste locuri nu sînt prevăzute prin construcţie, trusa şi stingătorul se fixează în alt loc uşor accesibil (cu excepţia portbagajului autoturismului). În autobuze un stingător de incendiu trebuie să fie fixat în cabina conducătorului, iar celălalt - în salonul pasagerilor;
la autocamioanele şi autobuzele a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3500 kg cel puţin două pene pentru asigurarea staţionării;
la motociclete cu ataş - trusa medicală, triunghiul de presemnalizare (lanterna portativă cu lumină de culoare roşie intermitentă), vesta de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizantă;
k) lipsesc sau sînt defectate centurile de siguranţă şi/sau tetierele banchetelor, prevăzute prin construcţie;
l) la motocicletă, ciclomotor lipsesc arcurile de protecţie, suporturile pentru picioare, la şa mînerul de susţinere a pasagerului, prevăzute prin construcţie;
m) la autovehiculul utilat cu sistem de alimentare cu gaze este expirat termenul de testare periodică a rezervoarelor pentru gaze sau numărul acestora nu corespunde prevederilor normelor tehnice;
n) culoarea vehiculului nu corespunde cu cea indicată în certificatul de înmatriculare;
o) autovehiculul este dotat cu lampă de taxi în lipsa licenţei.


123. În cazul în care pe parcurs au survenit defecţiuni şi autovehiculul nu corespunde condiţiilor tehnice prevăzute la punctul precedent, conducătorul acestuia este obligat să ia toate măsurile pentru înlăturarea defecţiunii, iar dacă nu este posibil - să meargă la garaj sau la punctul cel mai apropiat de reparaţie, respectînd măsurile necesare de precauţie şi condiţiile punctului 37 subpunctul 1) litera d) din prezentul Regulament (adică să pună în funcțiune avertizorul de avarie).

124. Este interzisă deplasarea ulterioară a vehiculului în cazurile în care:
a) nu funcţionează frîna de serviciu;
b) nu funcţionează sistemul de direcţie;
c) dispozitivul de cuplare a ansamblului de vehicule nu asigură cuplarea remorcii;
d) nu funcţionează, pe timp de noapte, precum şi în condiţii de vizibilitate redusă, farurile şi/sau lanternele de gabarit din spate;
e) nu funcţionează dispozitivele de ştergere, de spălare şi dezaburire a parbrizului din partea conducătorului, în condiţii de precipitaţii abundente;
f) autovehiculul prezintă scurgeri de carburanţi;
g) pe neaşteptate, pe carosabil a căzut zăpadă, s-a format gheaţă sau polei, iar roţile vehiculului nu corespund prevederilor literei e) subpunctul 5) punctul 122 din prezentul Regulament.

+Fluctuațiile de temperatură și precipitații, caracteristice lunilor noiembrie și martie, pot schimba cardinal condițiile meteoclimatice și rutiere, condiții care influențează în mod hotăritor stabilitatea de deplasare, dacă roțile nu sînt echipate cu anvelope de iarna. În astfel de situație, conducătorul ar putea soluționa provizoriu problema, instalînd pe roțile motoare lanțuri antiderapante.+

125. Vehiculul este reţinut şi adus la parcarea specială, pentru a interzice exploatarea acestuia, în cazul în care:
a) nu este înmatriculat în modul stabilit;
b) numărul de identificare a şasiului, caroseriei, cadrului sau a motorului este reimprimat prin poansonare ori acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare;
c) lipseşte placa cu numărul de înmatriculare sau acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare.