Secţiunea a 5-a - Circulaţia în intersecţii.


Reguli generale.

56. 1) În cazul în care traiectoriile de mers prin intersecţie ale vehiculelor nu se intersectează, acestea se pot deplasa concomitent.
2) În cazul virării la stînga sau întoarcerii, conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus şi se vor deplasa înainte sau la dreapta. Această regulă o vor respecta între ei şi conducătorii tramvaielor.
Conducătorii de vehicule ce vin din sensuri opuse şi vor efectua simultan manevra de virare la stînga sau de întoarcere trebuie să lase centrul intersecţiei pe dreapta de vehicul, dacă mijloacele de semnalizare sau configuraţia intersecţiei nu impun altă modalitate de efectuare a manevrei.
3) În cazul virării la dreapta sau la stînga, conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea bicicliştilor şi conducătorilor de ciclomotoare care traversează acest carosabil pe pista pentru biciclişti, precum şi pietonilor care traversează carosabilul drumului, pe care acesta urmează să vireze.
4) În cazul permisiunii concomitente şi în condiţii egale de deplasare, conducătorii tramvaielor au prioritate faţă de conducătorii altor vehicule.

57. Este interzisă intrarea în intersecţie în cazul în care circulaţia este blocată în direcţia de mers şi ca urmare conducătorul va fi forţat să oprească, astfel creînd obstacole vehiculelor ce se deplasează pe drumul intersectat.

Intersecţii cu circulaţie dirijată.

58. 1) Intersecţia în care ordinea de trecere este determinată de semnalele semaforului sau de agentul de circulaţie se consideră intersecţie cu circulaţie dirijată.
2) Conducătorul care s-a angajat în traversarea intersecţiei la semnalul verde al semaforului trebuie să se deplaseze în direcţia intenţionată, neluînd în considerare semnalele semaforului la ieşirea din intersecţie. Însă în cazul cînd în intersecţie, în direcţia de deplasare, înaintea semafoarelor este aplicat marcajul  1.12  şi/sau este instalat indicatorul  5.73 , conducătorul trebuie să se conformeze semnalelor fiecărui semafor.
3) La apariţia semnalului verde al semaforului, conducătorul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor deja angajate în trecerea intersecţiei, indiferent de direcţia lor de deplasare, precum şi pietonilor care finalizează traversarea carosabilului.
4) În cazul deplasării în direcţia săgeţii aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului, concomitent cu semnalul verde, conducătorul are prioritate în raport cu vehiculele (pietonii) care se deplasează din alte direcţii (Fig. 25).
Figura 25.

În cazul deplasării în direcţia săgeţii aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului, concomitent cu semnalul roşu, conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor (pietonilor) care se deplasează din alte direcţii.
În cazul în care la nivelul semnalului roşu, în dreapta acestuia, este amplasat un panou adiţional cu o săgeată de culoare verde pe fundal negru, cu vîrful spre dreapta, conducătorul poate să continue deplasarea în direcţia săgeţii la semnalul roşu, de pe banda de circulaţie din dreapta a carosabilului, doar după ce a efectuat oprirea. Totodată, conducătorul trebuie să nu creeze obstacole altor participanţi la trafic, să nu expună pericolului pietonii cu drept de circulaţie, care traversează carosabilul şi conducătorii de vehicule ce se deplasează la semnalul verde al semaforului (Fig. 26).
Figura 26.

Atunci cînd la nivelul semnalului roşu al semaforului cu trei culori, din stînga acestui semnal, este amplasat un panou adiţional cu o săgeată de culoare verde pe fundalul negru, cu vîrful spre stînga, conducătorului i se permite la semnalul roşu virarea pe drumul cu sens unic la stînga, de pe banda de circulaţie din stînga a carosabilului, doar după ce a efectuat oprirea (vezi P. 20). Virînd la stînga conducătorul trebuie să cedeze trecerea pietonilor şi conducătorilor de vehicule cu drept de circulaţie, ce se deplasează la semnalul verde al semaforului (Fig. 27).
Figura 27.

În cazul în care, la nivelul semnalului roșu în dreapta acestuia sau deasupra lui, este amplasat un panou adițional cu o săgeată de culoare verde pe fundal negru, cu vîrful înainte, conducătorul poate să continue deplasarea în direcția săgeții, la semnalul roșu, doar după ce a efectuat oprirea și, după caz, a cedat trecerea pietonilor și/sau vehiculelor ce se deplasează la semnalul verde al semaforului (Fig. 28).
Figura 28.

5) În intersecţia în care circulaţia este dirijată prin semaforul cu semnal suplimentar, în lipsa indicatorului  5.37.2 ,  5.38.1  sau  5.38.3  ori a marcajului  1.18.1  b), c), g) și h), conducătorul autovehiculului amplasat pe banda de pe care se efectuează virarea trebuie să continue deplasarea în direcţia indicată de săgeată dacă prin oprirea lui se creează obstacole vehiculelor ce vin din spate pe aceeaşi bandă.

Intersecţii cu circulaţie nedirijată.

59. 1) Intersecţia în care semafoarele nu funcţionează sau în care funcţionează semnalul galben intermitent se consideră intersecţie cu circulaţie nedirijată.
2) La intersecţia drumurilor de semnificaţie neechivalentă, conducătorul vehiculului care se deplasează pe drumul fără prioritate trebuie să cedeze trecerea vehiculelor ce se apropie de intersecţie pe drumul cu prioritate.
3) În cazul în care drumul cu prioritate îşi schimbă direcţia în intersecţie, conducătorii de vehicule care se deplasează pe drumul cu prioritate trebuie să respecte ordinea trecerii intersecţiilor de semnificaţie echivalentă. Ulterior, aceeaşi ordine trebuie s-o respecte conducătorii de vehicule de pe drumurile fără prioritate.
4) La intersecţia drumurilor de semnificaţie echivalentă, conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersecţie din dreapta, indiferent de direcţia de deplasare ulterioară a acestora.
5) În cazul în care conducătorul vehiculului nu poate determina prezenţa îmbrăcămintei drumului (timp de noapte, zăpadă, noroi etc.), iar indicatoarele rutiere de prioritate lipsesc, el va considera că se află pe drumul fără prioritate.