Cuvînt înainte


REGULAMENTUL
CIRCULAȚIEI RUTIEREAPROBAT

prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009
(MO al RM, nr. 92 - 93, art. 409 din 15.05.2009)

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE
15 iulie 2009.

Modificat prin:

Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 31 decembrie 2009
(MO al RM, nr. 2 - 4, art. 19 din 15.01.2010)

Hotărîrea Guvernului nr. 989 din 19 octombrie 2010
(MO al RM, nr. 211 - 212/1100 din 29.10.2010)

Hotărîrea Guvernului nr. 494 din 8 iulie 2013
(MO al RM, nr. 146 - 151 din 12.07.13)

Modificările sînt evidenţiate prin culoare albastră.


Creşterea continuă, în ultimele două decenii, într-un ritm nebănuit, a numărului de vehicule impune operarea modificărilor în organizarea şi reglementarea traficului rutier, precum şi o instruire de nivel înalt a participanţilor la trafic.
Actualul manual cuprinde comentariul succint la actul normativ de bază (Regulamentul circulaţiei rutiere) în domeniul educaţiei participanţilor la trafic, organizării şi sistematizării traficului rutier.
Elaborarea noului act normativ, în care sunt prescrise noi reglementări, precum şi revizuite, actualizate şi conformate cerinţelor actelor normative internaţionale în domeniu prevederile deja existente, are drept scop soluţionarea problemelor menţionate. Comentariul succint la conţinutul Regulamentului va contribui la înţelegerea mai profundă a prevederelor acestuia.
Prin urmare, consultînd sistematic prevederile prezentului manual atît conducătorii începători, cît şi cei cu experienţă vor putea evita, de fiecare dată, conflictele generate de situaţiile critice din traficul rutier, precum şi nu crea astfel de situaţii, iar candidaţii în conducători, studiind materialul în cauză, vor putea să susţină cu succes orice probă teoretică sau practică în domeniu.  

Sensul unor noţiuni noi şi celor revizuite.

Pentru înţelegerea mai lesne a prevederilor Regulamentului au fost formulate noi noţiuni şi revizuite cele existente. Semnificativ este că, actualul Regulament reglementează acţiunile participanţilor la trafic atît pe drumurile publice cît şi pe teritoriile adiacente acestora, făcînd mai amplă posibilitatea de aplicare a prevederilor Regulamentului.
Revizuind termenul accident în traficul rutier (ATR) s-au creat posibilităţi de a impune răspundere, pentru încălcarea normelor de siguranţă a traficului rutier, nu numai participanţilor la trafic, dar şi administratorului drumului, persoanelor responsabile de exploatarea autovehiculelor întreprinderilor, precum şi personalului staţiilor de testare tehnică a vehiculelor, prin aceasta, considerîndu-se că va fi posibilă ridicarea nivelului de siguranţă în traficul rutier.
De asemenea, în scopul legitimării persoanelor împuternicite cu dreptul de a dirija traficul, pentru supunerea necondiţionată a participanţilor la trafic indicaţiilor şi semnalelor acestora, a fost reformulată noţiunea agent de circulaţie.
Manevra legată de devansarea vehiculelor, este condiţionată de anumiţi factori de risc, totodată, frecvent, din motive de neînţelegere a termenului depăşire, conflictele iscate în acest sens sunt tratate eronat atît de factorii de monitorizare a traficului rutier cît şi de participanţii la trafic, de aceea această noţiune a fost revizuită.
Din punct de vedere a siguranţei, este foarte importantă semnalizarea persoanelor aflate în afara vehiculului pe drumul public, în acest sens noţiunea platforma drumului, contribuie la înţelegerea situaţiei în care conducătorul trebuie să fie îmbrăcat în vesta de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizantă.
În ansamblu, se consideră că, noţiunile noi cît şi cele revizuite vor contribui la asimilarea profundă a materialului, fapt care incontestabil va ridica gradul de pregătire şi fiabilitate a conducătorilor şi, implicit, nivelul de siguranţă a traficului rutier. 

Organizarea şi dirijarea circulaţiei rutiere.

Conformarea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a modalităţilor de utilizare a acestora cerinţelor internaţionale, va crea posibilităţi factorilor responsabili de organizarea traficului rutier în republică să realizeze aceste activităţi la nivel internaţional, facilitînd prin aceasta traficul internaţional şi, de ce nu?!, integrarea în UE.
În special, noile reglementări, privind semnalizarea prin intermediul indicatoarelor, marcajelor, dar mai cu seamă modificarea regimului de lucru a obiectelor semaforice, va contribui la reducerea conflictelor în intersecţii, aceste reglementări fiind foarte importante, întrucît în intersecţii există probabilitatea maximă a coliziunilor.
Modificările operate privind reglementarea vitezei de deplasare prin localităţi, de 50 km/h, are semnificaţie atît din punct de vedere a siguranţei de deplasare cît şi, nu mai puţin important, din punct de vedere a ridicării capacităţii de trecere a drumurilor, pe sectoarele cu intensitate sporită a traficului. Aceasta din urmă, se consideră că va contribui atît la ridicarea randamentului de utilizare a drumurilor, transporturilor, precum şi la reducerea nivelului de poluare a mediului. 

Reglementări privind comportamentul participanţilor la trafic şi norme tehnice în raport cu vehiculele participante la traficul rutier.

Revizuirea şi completarea regulilor de comportament a participanţilor la trafic, (semnalelor conducătorilor şi utilizarea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare, efectuarea manevrelor în diverse situaţii), are drept scop garantarea siguranţei de deplasare. Mai cu seamă, modificarea şi completarea cerinţelor privind utilizarea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare a vehiculelor de către conducători, va ridica nivelul de informare reciprocă a participanţilor la trafic.
Poziţia în care se află un vehicul pe drum şi intenţiile conducătorului acestuia, trebuie sesizate cu uşurinţă de către alţi participanţi la trafic, în diverse condiţii meteo-climaterice şi de trafic, acest lucru fiind un factor hotărîtor în garantarea siguranţei de deplasare.
Nu mai puţin importantă este conformarea normelor tehnice, în raport cu vehiculele, Regulamentelor ECE-ONU.
Menţinerea traiectoriei de deplasare, frînarea cît şi accelerarea autovehiculului are loc datorită aderenţei dintre pneuri şi suprafaţa carosabilului. În condiţii meteo-climaterice grele şi care se modifică rapid: zăpadă, lapoviţă, gheaţă, polei, drum umed etc., semnificaţia pneurilor, din punct de vedere a siguranţei de deplasare, este deosebită. De aceea, în astfel de condiţii, este important ca autovehiculul să fie echipat cu pneuri care corespund acestui sezon de exploatare.
Toate modificările şi completările operate la elaborarea noului Regulament va crea posibilităţi factorilor responsabili de organizarea traficului să realizeze acest lucru la nivel, participanţilor la trafic va crea condiţii de orientare şi acţionare în diverse situaţii de trafic, iar factorilor de monitorizare a traficului evidenţierea abaterilor de la normele de siguranţă a traficului rutier.

De reţinut !!!

Excesul de viteză şi starea de ebrietate a conducătorului de vehicul, pereclitează în mod serios siguranţa traficului rutier.
Cu toate că legislaţia civilă nu dă o definiţie legală sursei de pericol sporit, oricum vehiculul întruneşte cumulativ mai mulţi indici calificativi, pentru care acesta poate fi considerat ca sursă de pericol sporit. Spre exemplu: autovehiculul dispune de aşa însuşire calitativă precum este viteza înaltă de deplasare; conducătorul nu poate avea control deplin asupra comportamentului vehiculului aflat în deplasare, în diverse condiţii de trafic şi meteo-climaterice.
Statistica ţărilor economic dezvoltate demonstrează că 50% din ATR cu consecinţe grave şi deosebit de grave se produc pe seama conducătorilor aflaţi în stare de ebrietate.
Prin urmare, atît Codul contravenţional cît şi cel penal prevăd sancţiuni deosebit de aspre pentru excesul de viteză, precum şi în cazul în care conducătorul conduce vehiculul fiind în stare de ebrietate, ce depăşeşte gradul maxim admisibil de alcoolemie sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe.