Secțiunea a 6-a - Marcajele rutiere (anexa nr. 4)


28. Marcajele rutiere servesc la organizarea circulaţiei, la avertizarea sau la îndrumarea participantilor la trafic si pot fi folosite de sine stătător sau în asociere cu alte mijloace de semnalizare rutieră, a caror semnificaţie o completează, dublează sau precizează.

29. Marcajele rutiere se divizează în orizontale şi verticale (laterale).

30. 1) Marcajele rutiere orizontale stabilesc anumite reglementări pentru circulaţie, sînt de culoare albă, galbenă sau portocalie şi se aplică pe carosabil sau pe borduri.
2) Marcajele rutiere verticale, formate dintr-o asociere de benzi roșii și galbene (albe şi negre), se aplică pe elementele de construcţie ale drumului (poduri, pasaje denivelate, pilonii viaductelor, parapete, stîlpi, precum şi pe alte obiecte aflate pe platforma drumului şi care prezintă pericol pentru circulaţia rutieră), prevenind impactul si facilitînd orientarea vizuală a conducătorilor.

Notă explicativă la anexa nr.4.

SEMNIFICAŢIA MARCAJELOR RUTIERE ŞI PARTICULARIŢATILE DE APLICARE A ACESTORA.

I. SEMNIFICAŢIA MARCAJELOR ORIZONTALE.

A. Marcaje longitudinale.

1.1.1 Linia îngusta continuă semnifică delimitarea:  1.1.1 a)  - fluxurilor de transport de sensuri opuse pe sectoarele de drum periculoase, care au două sau trei benzi pentru circulaţie;  1.1.1 b)  - benzilor pe carosabilele care au două sau mai multe benzi pe sens, pe sectoarele de drum ce prezintă pericol;  1.1.1 c)  - locurilor pe carosabil unde intrarea este interzisă;  1.1.1 d)  - locurilor pentru staţionarea vehiculelor;  1.1.1 e)  - marginii carosabilului pe drumurile, altele decît autostrăzile, din afara localităților.

1.1.2 Linia îngustă discontinuă, la care lungimea haşurilor este de două ori mai mică decît intervalele dintre acestea, semnifică delimitarea marginii carosabilului drumurilor în limitele localităților.

1.2 Linia lată continuă:  1.2 a)  - marchează marginea carosabilelor pe autostrăzi;  1.2 b)  - delimitează (separă) benzile rezervate vehiculelor de rută.

1.3 Linia îngustă continuă dublă ( 1.3  ) separă fluxurile de transport în sensuri opuse, pe drumurile cu patru si mai multe benzi pentru circulaţie.

+ Marcajul în cauză separă fluxurile de transport în sensuri opuse pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens +

1.4 Linia îngustă continuă are semnificaţia de interzicere a opririi. Poate fi utilizată separat sau în asociere cu indicatorul  3.31 , limitîndu-i astfel zona de acţiune. Linia  1.4  se aplică pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.

1.5 Linia îngustă discontinuă, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mică decît intervalele dintre acestea:  1.5 a)  - separă sensurile de circulaţie în cazul în care drumul are două sau trei benzi de circulaţie;  1.5 b)  - delimitează benzile de circulaţie pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens.

1.6 Linia îngustă discontinuă, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea: 
a) avertizează despre apropierea de marcajul  1.1.1 a)  și  1.1.1 b)  sau de marcajul  1.11 a)  care separă fluxurile de transport în sensuri opuse sau în același sens; 
b) separă benzile de circulație (cu lățime sporită - 3,75 m) ale carosabilului de acostamentul (cu lățime sporită - 1,8 m), la care imbrăcămintea este identică cu îmbrăcămintea carosabilului, se aplică pe sectoarele de drum din afara localităților.

1.7 Linia îngustă discontinuă, lungimea hasurilor fiind egală cu intervalele dintre acestea, delimitează:  1.7 a) - benzile de circulaţie în limitele intersecțiilor;  1.7 b) - drumul cu prioritate în limitele intersecţiei.

1.8 Linia lată discontinuă, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mică decît intervalele dintre acestea. Linia  1.8  separă banda de decelerare sau accelerare de banda adiacentă a carosabilului (la intersecţii, întretăierile denivelate, în zona staţiilor vehiculelor de rută etc.).

1.9 Linia îngustă discontinuă dublă, lungimea hasurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea, delimitează una sau mai multe benzi pe care sensul de circulaţie poate fi inversat, precum si separă fluxurile de transport, atunci cînd semafoarele reversibile funcţionează:  1.9 a)  - de aceiasi direcție;   1.9 b)  - de sens opus.

1.10 Linia îngustă discontinuă are semnificaţia de interzicere a staţionării. Linia  1.10  poate fi utilizată separat sau în asociere cu indicatoarele 3.32.1 - 3.32.3, limitîndule astfel zona de acţiune. Se aplică pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.

1.11 Linia dublă formată din două linii înguste paralele, din care una este discontinuă, iar alta continuă:
 1.11 a)  - separă fluxurile de transport în sensuri opuse sau în acelasi sens, pe sectoarele de drum unde manevrarea este permisă numai din partea liniei discontinue;
 1.11 b)  - determină locurile destinate întoarcerii, intrarii pe teritoriile adiacente drumului şi iesirii de pe acestea, în care deplasarea este permisă numai într-o singură direcţie.

B. Marcaje transversale.

1.12 Linia de lăţime sporită continuă ( linia de oprire ) indică locul unde conducătorul trebuie sa oprească în cazul în care este instalat indicatorul  2.2 , la semnalul de interzicere al semaforului (agentului de circulatie), precum şi la trecerea la nivel cu calea ferată.

1.13 Marcajul format din  triunghiuri  alăturate cu vîrfurile îndreptate spre vehiculele care se apropie indică locul unde, în caz de necesitate, conducătorul trebuie să oprească pentru a ceda trecerea vehiculelor care se deplasează pe drumul ce urmează să fie intersectat.

1.14.1, 1.14.2 Liniile paralele cu axa carosabilului, distincte faţa de celelalte marcaje prin lătimea lor sporită, indică trecerile pentru pietoni; marcajul 1.14.2 are săgeți direcţionale pentru sistematizarea circulaţiei pietonilor.

1.15  Liniile  paralele discontinue perpendiculare axei drumului, lungimea hasurilor fiind egală cu intervalele dintre acestea, delimitează locul unde pista pentru biciclişti întretaie carosabilul drumului.

C. Alte marcaje.

1.16.1 - 1.16.3 Liniile late conturate paralele sau oblice marchează spaţiile de pe drum pe care intrarea este interzisă, respectiv:
 1.16.1  - locurile de întrerupere a benzii de separare, spaţiile rezervate, de refugiu etc.;
 1.16.2  - insuliţele directoare în locurile de separare a fluxurilor de vehicule;
 1.16.3  - insuliţele directoare în locurile de fuzionare a fluxurilor de vehicule.

1.17.1 Linia îngustă continuă în zigzag, avînd sau nu inscripţia  «BUS»  ori  «TAXI» , determină locul opririi în staţie a vehiculelor de rută (autobuze, troleibuze) sau locul de staţionare a taximetrelor.

1.17.2 Grupajele de linii care se aplică pe benzile rezonatoare transversale.

1.18.1 Săgeţile cu fusele drepte presemnalizează direcțiile de circulaţie pe benzi, permise în intersecţie. Marcajele  1.18.1  pot fi utilizate separat sau în asociere cu indicatoarele  5.37.1 ,  5.37.2 , 5.38.1 - 5.38.4. În cazul în care marcajul simbolizează un drum fără ieșire, acesta arată că virarea spre carosabilul apropiat este interzisă. Marcajul ce permite circulaţia spre stînga din banda extremă stîngă permite şi întoarcerea.

1.18.2 Săgețile în mijlocul cărora se află un cerc sau semicerc cu o săgeată sau fără aceasta, presemnalizează direcțiile de circulație pe benzi în intersecția cu sens giratoriu, cu cel puțin două benzi pe sens.

1.19 Săgeţile cu fusele încovoiate presemnalizează apropierea de:  1.19 a)  sectorul îngustat al carosabilului, în asociere cu indicatoarele 1.18.1 - 1.18.3;  1.19 b)  sectorul pe care numărul benzilor de circulaţie pe sens se reduce;  1.19 c)  marcajele  1.1.1  a) şi  1.11  a) ce separă sensurile opuse de circulaţie.

1.20.1  Triunghiul  avînd o latură paralelă cu marcajul  1.13  şi vîrful îndreptat spre vehiculele care se apropie presemnalizează apropierea de marcajul  1.13 .

1.20.2, 1.20.3 Inscripția «COPII» sau «ȘCOALĂ» presemnalizează apropierea de instituțiile preșcolare, școlare, locurile unde persistă pericolul de apariție a copiilor pe carosabil. Se aplică pe carosabil pentru completarea indicatorului  1.21 .

1.21 Inscripţia  «STOP»  presemnalizează apropierea de marcajul  1.12  în cazul în care acesta este în asociere cu indicatorul  2.2 .

1.22  Inscripțiile  cu litere şi/sau cifre indică numărul atribuit drumului (itinerarului).

1.23 Inscripţia  «BUS»  determină banda destinată circulaţiei vehiculelor de rută, precum şi staţiile de oprire a lor.

1.24 Inscripţia  «TAXI»  determină locul de staţionare destinat taximetrelor.

1.25 Simbolul  «Persoană cu dizabilităţi»  – determină locul de staţionare rezervat vehiculelor conduse de către persoane cu dizabilităţi sau care transportă aceste persoane.

1.26 Inscripţia  «POL»  determină locul de staţionare rezervat vehiculelor poliţiei.

1.27.1 Simbolul indicatorului  1.20  se aplică pe carosabil pentru completarea și eficientizarea acestuia.

1.27.2, 1.27.3 Simbolurile indicatoarelor  3.23  и  3.24  se aplică pe carosabil pentru completarea și eficientizarea acestora.

1.27.4, 1.27.5 Simbolurile indicatoarelor  3.27  и  3.28  se aplică pe carosabil pentru completarea și eficientizarea acestora. Cifrele din simboluri pot avea și altă semnificație, care corespunde semnificațiilor de pe aceste indicatoare.

1.28 Linii diagonale încrucişate cuprinse într-un contur – delimitează în intersecţie locul de intersectare a carosabilelor drumurilor.

Marcajele orizontale aplicate pe carosabil sînt de culoare albă.
Marcajele  1.4 ,  1.10 ,  1.17.1  avînd sau nu inscripţiile «BUS» sau «TAXI» precum şi marcajul 1.28 sînt de culoare galbenă.
Marcajul  1.17.2 , ce se aplică pe benzile rezonatoare transversale, este de culoare roşie.
Fondul marcajelor 1.14.1 şi 1.14.2 este de culoare roşie, dacă acestea în localităţi sînt aplicate pe trecerile pentru pietoni supra înălţate sau atunci cînd, în afara localităţilor, trecerile pentru pietoni urmează după benzile rezonatoare transversale.
Este interzisă intrarea pe marcajul 1.28 în cazul în care semnalul semaforului în direcţia de mers interzice deplasarea sau circulaţia este blocată, ca urmare conducătorul fiind forţat să oprească pe acest marcaj.
Marcajul  care substituie marcajele de bază  pe locurile (sectoarele de drum) unde se efectuează lucrări este de culoare portocalie.

1.29.1, 1.29.2 Simbolurile indicatoarelor  4.4.1  и  4.5.1  se aplică pe carosabil pentru completarea și eficientizarea indicatoarelor  4.4.1 ,  4.4.3 ,  4.4.5 ,  4.4.7 .

1.30 Linie formată dintr-o asociere de dreptunghiuri de culoare gri-galbenă. Se aplică pe dispozitivele de limitare a vitezei pentru semnalizarea acestora și preîntîmpinarea conducătorilor de vehicule despre prezența denivelării artificiale.

 
Comportamentul participanţilor la trafic.

Este interzisă încălcarea liniilor 1.1.1, 1.2 și 1.3 (ca excepție, linia 1.1.1 e) poate fi încălcată numai în cazul în care aceasta delimitează marginea din dreapta a carosabilului, pentru scoaterea vehiculului pe acostamentul drumului în cazul opririi fortuite a acestuia precum și pentru a repune în circulație vehiculul pe carosabilul drumului).
Linia  1.1.2  poate fi încălcată pentru a efectua oprirea pe acostamentul drumului, în locurile în care oprirea sau stationarea este permisă, precum şi pentru a repune în circulaţie vehiculul pe carosabilul drumului.
Linia  1.2  a), care delimitează marginea exterioară a carosabilului autostrăzii, se încalcă numai în caz de oprire fortuita.
Liniile 1.5 - 1.8 pot fi încălcate din ambele părţi.
În cazul în care semaforul reversibil permite circulaţia pe bandă, linia  1.9  a), care separă benzile de circulaţie în același sens, poate fi încălcată din ambele parţi (pentru a intra pe această bandă sau a ieşi de pe ea), iar linia  1.9  b), care separă fluxurile de circulaţie în sensuri opuse, este interzis de a o încălca.
La apariţia semnalului galben în semaforul reversibil, conducătorii de vehicule trebuie imediat să preselecteze banda din dreapta indicată de săgeată.
În cazul în care semaforul reversibil nu funcționează, intrarea pe bandă respectivă este interzisă.
Marcajul  1.11 a) poate fi încălcată din partea liniei discontinue, precum şi din partea celei continue, dar numai în cazul revenirii la banda inițial ocupată, ca urmare a efectuării manevrei de ocolire sau de depășire.

Figurele 1 - 10: Aplicarea marcajelor orizontale.
Figura 1.


Figura 2.


Figura 3.


Figura 4.


Figura 5.


Figura 6.


Figura 7.


Figura 8.


Figura 9.


Figura 10.

 
II. SEMNIFICAŢIA MARCAJELOR VERTICALE.

Marcajele rutiere verticale, formate dintr-o asociere de benzi albe si negre, se aplică pe elementele de construcţie ale drumului, indicînd gabaritele acestora, şi servesc ca mijloace de orientare vizuală.
Marcajele 2.1.1 - 2.1.3 și 2.2 sînt formate dintr-o asociere de benzi roșii și galbene, iar marcajul 2.5 - dintr-o asociere de benzi albe și negre.

Marcajele verticale semnalizează:


2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.1 - 2.1.3 - elementele de construcţie ale drumului (piloni ai podurilor, viaductelor, ziduri de sprijin, capetele parapetului, etc.), în cazul în care acestea prezintă pericol pentru participanţii la trafic;

2.2 - marginea de jos a deschiderii bolţii tunelului, a podurilor şi a viaductelor;


2.3.1

2.3.2
2.3.1, 2.3.2 - stîlpii de direcționare a deplasării, de protecţie şi de reazem ai parapetelor protectoare etc. Marcajul 2.3.1 trebuie să fie cu element fluorescent-reflectorizant de culoare albă, iar cel 2.3.2 - de culoare roşie;


2.4.1

2.4.2
2.4.1, 2.4.2 - suprafețele laterale ale parapetelor rutiere de protecție pe sectoarele de drum periculoase. Marcajul 2.4.1 este format dintr-un element fluorescent-reflectorizant de culoare albă, iar 2.4.2 - de culoare roșie și sînt amplasate de-a lungul parapetelor, respectiv: 2.4.1 pe partea stîngă a drumului, iar 2.4.2 - pe dreapta.

+ Pe drumurile cu bandă de separare sau cu circulația în sens unic, atît pe partea dreaptă cît și pe partea stîngă, de-a lungul parapetelor se amplasează marcajul 2.4.2 (element fluorescent-reflectorizant de culoare roșie), îndreptat contrar direcției de deplasare +

2.4.3 - paletă fluorescent-reflectorizantă - completează marcajele 2.4.1 şi 2.4.2. Se instalează pe parapetele rutiere de protecție deasupra marcajelor 2.4.1 și 2.4.2. Pe partea stîngă a drumului este de culoare albă, pe partea dreaptă - roșie. Pe drumurile cu bandă de separare sau cu sens unic, atît pe partea dreaptă, cît și pe partea stîngă, paletele sînt de culoare roșie;

2.4.4 - baliză antiorbire - se instalează pe axa drumului pentru preîntîmpinarea orbirii reciproce;

2.5 - bordurile pe sectoarele periculoase ale carosabilului, precum şi refugiile ridicate destinate pietonilor.


Figurele 11 - 13: Aplicarea marcajelor verticale.
Figura 11.


Figura 12.


Figura 13.