Secţiunea 1 - Începutul deplasării şi schimbarea direcţiei de mers.


39. 1) Înaintea începerii deplasării, reîncolonării sau altei schimbări a direcţiei de mers, conducătorul de vehicul trebuie să se asigure că această manevră va fi executată în siguranţă şi nu va crea obstacole pentru ceilalţi participanţi la trafic.
2) În cazul în care vehiculul iese de pe un teritoriu adiacent drumului, conducătorul trebuie:
a) să se informeze prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutieră şi să circule doar în direcţia permisă de deplasare pe drumul respectiv;
b) să cedeze trecerea pietonilor şi vehiculelor care circulă pe acest drum.
3) În cazul în care conducătorul are intenţia de a preselecta banda, el trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care circulă în aceeaşi direcţie pe această bandă. La preselectarea concomitentă, conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea vehiculului care circulă în aceeaşi direcţie şi se află pe banda din dreapta.
4) În localităţi conducătorii de vehicule sînt obligaţi să cedeze trecerea vehiculelor de rută, în cazul în care acestea încep deplasarea de la staţia semnalizată. Totodată, conducătorii vehiculelor de rută pot începe deplasarea, asigurîndu-se că li se cedează trecerea. Ei nu sînt scutiţi de obligaţia de a lua toate măsurile de precauţie pentru a evita accidentul în traficul rutier.
5) În afara intersecțiilor, în cazul în care liniile de tramvai intersectează carosabilul, tramvaiul are prioritate în raport cu alte vehicule, cu excepția cazurilor ieșirii acestuia din depou.

40. 1) Înaintea virării la stînga sau întoarcerii, conducătorul de vehicul trebuie:
a) să se apropie din timp de axa drumului, în cazul circulaţiei dublu sens, sau de marginea stîngă a carosabilului cu circulaţia în sens unic;
b) să cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus şi urmează să se deplaseze înainte sau la dreapta, precum şi pietonilor.
În cazul în care manevra de întoarcere se efectuează în afara intersecţiei, iar lăţimea carosabilului este insuficientă, aceasta poate fi efectuată de la marginea dreaptă a carosabilului sau chiar de pe acostament. În acest caz conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se deplasează în acelaşi sens, precum şi celora care vin din sens opus.
În locurile de întoarcere, nesemnalizate sau semnalizate prin indicatoarele  5.46 ,  5.47 , atît în cazul efectuării manevrei de întoarcere prin întreruperea benzii de separare, cît şi a marcajului rutier  1.3 , conducătorii de vehicule care, venind din sensuri opuse, efectuează simultan această manevră trebuie să lase centrul imaginar al acestor întreruperi pe dreapta de vehicul, astfel încît traiectoriile lor de deplasare să nu se intersecteze.
2) Înaintea virării la dreapta, conducătorul de vehicul trebuie:
a) să ocupe din timp marginea dreaptă a carosabilului;
b) să cedeze trecerea bicicliştilor şi conducătorilor de ciclomotoare care se deplasează pe pista destinată lor, precum şi pietonilor.
În cazul în care conducătorul este impus (lăţime insuficientă) să efectueze manevra utilizînd parţial sau în întregime banda alăturată, el poate efectua această manevră numai după ce s-a asigurat că nu pune în pericol siguranţa circulaţiei. În acest caz conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se deplasează în acelaşi sens pe banda din dreapta. În caz de necesitate, el trebuie să apeleze la ajutorul altor persoane.
3) Virările trebuie executate astfel încît la ieşirea din intersecţie vehiculul să nu ajungă pe banda de sens opus.
4) În cazul în care drumul este amenajat cu bandă de decelerare (frînare), conducătorul trebuie să preselecteze din timp banda indicată, pentru a reduce viteza.
În cazul în care drumul este amenajat cu bandă de accelerare, la intrarea pe acest drum, conducătorul trebuie să demareze pe această bandă, încorporîndu-se în fluxul de transport, fără a crea obstacole vehiculelor din acest flux.
5) În cazul în care carosabilul are o bandă (sau benzi) cu circulaţie reversibilă, la intrarea pe acest drum conducătorul trebuie să conducă vehiculul pe banda extremă din dreapta.
Preselectarea benzii poate fi efectuată numai ulterior asigurării că circulaţia în direcţia de mers este permisă şi pe aceste benzi.
6) În cazurile în care traiectoriile de deplasare a vehiculelor se intersectează, iar ordinea de trecere nu este prevăzută de prezentul Regulament, conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculului ce se apropie din dreapta.

41. 1) Întoarcerea vehiculului este interzisă:
a) la trecerile pentru pietoni;
b) în tuneluri, pe poduri, viaducte, rampe şi sub acestea;
c) la trecerile la nivel cu calea ferată şi la o distanţă mai mică de 50 m de la acestea;
d) în locurile în care vizibilitatea drumului este mai mică de 100 m, cel puţin într-o direcţie, dacă conducătorul vehiculului nu este ajutat de o persoană aflată în afara vehiculului;
e) în locurile de dislocare a staţiilor vehiculelor de rută.
2) Conducătorul vehiculului care intenţionează să se deplaseze cu spatele poate să înceapă manevra numai după ce s-a asigurat că o poate face fără a crea un pericol sau un obstacol pentru ceilalţi participanţi la trafic.
În cazurile în care cîmpul vizual în spate este limitat, conducătorul trebuie să recurgă la ajutorul altei persoane, aflate în afara autovehiculului.
Mersul cu spatele este interzis în intersecţii şi în locurile prevăzute în subpunctul 1) din prezentul punct.