Secțiunea a 2-a - Poziţia vehiculelor pe carosabil.


42. 1) Determinarea benzilor de circulaţie se efectuează prin marcaj şi/sau indicatoarele rutiere 5.37.1 - 5.37.2, 5.38.1 - 5.38.4, 5.39.1 - 5.39.3, 5.40.1 - 5.40.2 и 5.41.1 - 5.41.3, iar în lipsa acestora - de către conducătorii vehiculelor, ţinînd cont de lăţimea carosabilului, gabaritele vehiculelor şi intervalele de siguranţă necesare.
2) Pe drumurile cu circulaţie dublu sens care au cel puţin două benzi pe direcţie este interzisă intrarea pe banda de circulaţie destinată sensului opus.
3) Pe drumurile cu circulaţie dublu sens care au trei benzi pentru circulaţie delimitate prin marcaj (cu excepţia marcajului  1.9 ), banda din mijloc este destinată circulaţiei în ambele sensuri, dar intrarea pe această bandă este permisă numai pentru efectuarea manevrelor de ocolire, depăşire, preselectare pentru virare la stînga sau întoarcere.
Intrarea pe banda extremă stîngă destinată circulaţiei în sens opus este interzisă.

43. 1) În localităţi:
a) în cazul în care circulaţia este intensă, conducătorii de vehicule pot schimba banda numai pentru a efectua virajul la stînga sau la dreapta, a întoarce, a ocoli un obstacol sau a opri;
b) pe drumul care are cel puţin două benzi pe sens şi linii de tramvai, deplasarea pe aceste linii este interzisă. Este permisă deplasarea pe linia de tramvai de aceeaşi direcţie atunci cînd există doar o bandă pe sens, cu condiţia că nu se creează obstacole tramvaiului.
2) În afara localităţilor:
a) conducătorul trebuie să conducă vehiculul cît mai aproape de marginea dreaptă a carosabilului, cu excepţia cazurilor de preselectare a benzii din stînga pentru efectuarea manevrei de ocolire, depășire, virare la stînga sau de întoarcere;
b) pe sectoarele de drum pe care benzile de circulaţie cu lăţime sporită sînt separate de acostament cu lăţime sporită prin marcajul  1.6  b), conducătorii vehiculelor ce urmează a fi depăşite sînt obligaţi să se deplaseze spre dreapta pe acostament, pentru a nu crea obstacole vehiculelor care depăşesc (Fig. 22).
Figura 22.


3) Pe toate drumurile:
a) atunci cînd carosabilul este delimitat prin liniile marcajului, circulaţia vehiculelor trebuie să se efectueze strict în limitele benzilor, iar intersectarea liniei discontinue este permisă numai pentru efectuarea manevrei;
b) vehiculele lente trebuie să se deplaseze pe banda din dreapta, cu excepţia cazurilor în care acestea au nevoie să ocolească, să depăşească, să preselecteze banda pentru a vira la stînga sau a întoarce;
c) autocamioanele cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg pot ocupa banda din stînga numai pentru a vira la stînga sau a întoarce pe drumurile cu trei sau mai multe benzi pe sens.
44. Intrarea vehiculelor pe trotuare şi pistele pentru pietoni este interzisă. Ca excepţie, se permite intrarea maşinilor care efectuează pe ele lucrări de întreţinere sau reparaţie, avînd pentru aceasta autorizarea lucrărilor de către administratorul drumului şi acordul poliţiei.