Secțiunea a 2-a - Poziţia vehiculelor pe carosabil.

42. 1) Determinarea benzilor de circulaţie se efectuează prin marcaj sau indicatoarele rutiere 5.37.1 - 5.37.2, 5.38.1 - 5.38.4, 5.39.1 - 5.39.3, 5.40.1 - 5.40.2 и 5.41.1 - 5.41.3, iar în lipsa acestora - de către conducătorii vehiculelor, ţinînd cont de lăţimea carosabilului, gabaritele vehiculelor şi intervalele de siguranţă necesare.
2) În afara localităţilor conducătorii trebuie să conducă vehiculele cît mai aproape de marginea dreaptă a carosabilului.
3) Pe drumurile cu circulaţia dublu sens care au cel puţin două benzi într-o direcţie este interzisă intrarea pe partea carosabilului destinată circulaţiei în sens opus.
4) Pe drumurile cu circulaţie dublu sens care au trei benzi pentru circulaţie delimitate prin marcajul longitudinal (cu excepţia marcajului  1.9 ), banda din mijloc este destinată circulaţiei în ambele sensuri, dar intrarea pe această bandă este permisă numai pentru efectuarea manevrelor de ocolire, depăşire, preselectare pentru virare la stînga sau întoarcere.
Intrarea pe banda extremă stînga destinată circulaţiei în sens opus este interzisă.
Pe sectoarele de drum din afara localităţilor, pe care benzile de circulaţie, cu lăţime sporită, sînt separate de acostamentul cu lăţime sporită (prin marcajul  1.6  b)), conducătorii vehiculelor ce urmează a fi depăşite sînt obligaţi să se deplaseze spre dreapta pe acostament, pentru a nu crea obstacole vehiculelor care depăşesc.
5) Pe drumul care are cel puţin două benzi pe sens şi linii de tramvai, deplasarea pe aceste linii este interzisă. În cazul în care există o singură bandă pe sens, se permite deplasarea numai pe linia de tramvai de aceeaşi direcţie, cu condiţia că nu se creează obstacole tramvaiului.

43. 1) Pe drumurile cu trei şi mai multe benzi pe sens:
a) vehiculele lente trebuie să se deplaseze pe banda extremă din dreapta, cu excepţia cazurilor necesare de a ocoli, depăşi, preselecta banda pentru virare la stînga sau întoarcere;
b) autocamioanele cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg pot ocupa banda extremă din stînga numai pentru virare la stînga sau întoarcere.
2) Pe drumurile al căror carosabil este delimitat prin liniile marcajului longitudinal, circulaţia vehiculelor trebuie să se efectueze strict în limitele benzilor. Intersectarea liniei discontinue este permisă numai în caz de preselectare a benzii.
3) În cazul în care circulaţia este intensă, conducătorii de vehicule pot schimba banda numai pentru efectuarea virajului, întoarcerii sau opririi.

44. Pe trotuare şi pistele pentru pietoni este interzisă intrarea vehiculelor. Ca excepţie, se permite intrarea maşinilor care efectuează pe ele lucrări de întreţinere sau reparaţie, avînd pentru aceasta autorizarea lucrărilor de către administratorul drumului şi acordul poliţiei.