Secţiunea a 10-a - Transportarea încărcăturilor.


86. Masa încărcăturii transportate şi repartizarea acesteia pe axe nu trebuie să depăşească valorile stabilite prin caracteristica tehnică a vehiculului.

87. Limitele maxime de gabarit ale vehiculelor (inclusiv încărcăturii) trebuie să nu depăşească: în lăţime - 2,55 m (pentru autocamioanele frigorifice şi caroseriile izotermice - 2,6 m); în înălţime - 4 m; în lungime - încărcătura să nu depăşească limita gabaritului anterior al vehiculului mai mult de 1 m, iar celui posterior mai mult de 2 m.

88. În cazul în care încărcătura depăşeşte limitele de gabarit ale vehiculului în plan longitudinal, faţă sau spate, mai mult de 1 m, în plan transversal - mai mult de 0,4 m de la marginea exterioară a luminilor de gabarit, ea trebuie marcată prin semnele distinctive  12  (anexa nr.6), iar pe timp de noapte - semnalizată suplimentar prin catadioptri sau lanterne de culoare albă în faţă şi de culoare roşie în spate.

89. Vehiculele care, constructiv sau din cauza încărcăturii transportate, depăşesc limitele maxime de gabarit se pot deplasa pe drumurile publice numai fiind autorizate de administratorul drumului (administratorii drumurilor) şi Direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră, şi dacă au puse în funcţiune luminile giratorii de culoare portocalie.

90. Este interzisă deplasarea vehiculelor cu limitele de gabarit depăşite, în condiţii de vizibilitate redusă sau polei.

91. Conducătorul de vehicul, înainte de plecare şi în timpul deplasării, este obligat să verifice dacă încărcătura este amplasată şi fixată astfel încît aceasta:
a) să nu expună pericolului participanţii la trafic sau să cauzeze daune proprietăţii publice ori private;
b) să nu limiteze cîmpul vizual al conducătorului, să nu perturbeze stabilitatea sau să facă dificilă conducerea vehiculului;
c) să nu se rostogolească sau să cadă din vehicul;
d) să nu mascheze dispozitivele de iluminare exterioară, dispozitivele de semnalizare, catadioptrii şi plăcile cu numărul de înmatriculare, precum şi semnalele executate cu braţele de conducătorul vehiculului la care sînt defectate sau lipsesc dispozitivele de semnalizare luminoasă.
În cazul în care amplasarea şi fixarea încărcăturii nu corespunde cerinţelor de siguranţă şi normelor de transportare, conducătorul trebuie să întreprindă măsuri de înlăturare a necorespunderilor, iar dacă aceasta nu este posibil - să întrerupă deplasarea.
În situaţia în care încărcătura a căzut din vehicul şi prin aceasta s-a creat un obstacol circulaţiei, iar înlăturarea imediată a acesteia nu este posibilă, conducătorul trebuie să-l semnalizeze conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament.

92. Conducătorului de vehicul, destinat transportului de persoane, îi este interzis să transporte bunuri deasupra vehiculului, dacă acesta nu este prevăzut cu portbagaj omologat.

93. Transportarea încărcăturilor periculoase trebuie efectuată numai cu autovehicule special amenajate, semnalizate cu semnul distinctiv  13  (anexa nr.6), pe rute coordonate cu Direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră, şi dacă au puse în funcţiune luminile giratorii de culoare portocalie.