Secțiunea 11-a - Circulaţia prin zonele rezidenţiale şi pietonale.

94. 1) În zona rezidenţială şi cea pietonală pietonilor li se permite deplasarea atît pe trotuare, cît şi pe carosabilul drumului. Ei au prioritate în raport cu vehiculele, însă nu trebuie să creeze obstacole neîntemeiate circulaţiei lor.
Jocurile copiilor sînt permise pe întreg teritoriul zonei rezidenţiale.
2) Conducătorii de vehicule trebuie să se deplaseze astfel încît să nu creeze obstacole sau pericol pietonilor. În caz de necesitate, ei sînt obligaţi să oprească.

95. În zona rezidenţială şi cea pietonală este interzisă:
a) trecerea vehiculelor în tranzit;
b) circulaţia autocamioanelor (cu excepţia celor de prestări servicii populaţiei şi instituţiilor aflate în zonă sau care efectuează lucrări tehnologice);
c) instruirea în conducere;
d) staţionarea vehiculelor în afara locurilor special amenajate sau amplasarea lor într-un mod care face dificilă (sau chiar imposibilă) deplasarea pietonilor ori trecerea vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie;
e) staţionarea cu motorul în funcţiune.

96. La ieşirea din zona rezidenţială conducătorii trebuie să cedeze trecerea altor participanţi la trafic.

97. Reglementările secţiunii în cauză îşi extind acţiunea şi asupra circulaţiei prin curţi, precum şi pe drumurile de comunicaţie dintre imobilele de locuit cu multe etaje.