Secțiunea a 12-a - Circulaţia pe autostrăzi.


98. Pe autostrăzi se interzice:
a) deplasarea pietonilor, circulaţia bicicletelor, ciclomotoarelor, maşinilor autopropulsate (excepţie fac cazurile cînd acestea execută lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumului), altor vehicule a căror viteză, prin construcţie sau din alte motive, este mai mică de 60 km/h, precum şi mînarea animalelor domestice;
b) circulaţia autocamioanelor cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg şi a celor ce au lungimea mai mare de 7 m, pe alte benzi decît pe prima şi a doua, în cazul în care autostrada are cel puţin trei benzi pe sens;
c) remorcarea autovehiculelor rămase în pană trecînd de prima ieşire de pe autostradă;
d) intrarea în locurile de întrerupere a benzii de separare şi întoarcerea pentru deplasarea în sensul opus;
e) mersul cu spatele;
f) instruirea în conducere, efectuarea probelor tehnice ale autovehiculelor;
g) oprirea în afara locurilor special amenajate şi semnalizate prin indicatoarele  5.26  sau  5.48.1 .

99. În caz de oprire fortuită, conducătorul trebuie să semnalizeze vehiculul în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera b) din prezentul Regulament (adică să pună în funcțiune avertizorul de avarie), luînd măsurile necesare pentru scoaterea lui după linia  1.2 a) , care separă carosabilul de banda destinată acestui scop.

100. 1) Conducătorul de autovehicul care urmează să intre pe autostradă trebuie să utilizeze banda de accelerare şi, cedînd trecerea, să se încorporeze în fluxul de vehicule care circulă pe ea, fără a le crea obstacole.
2) Conducătorul de autovehicul care urmează să iasă de pe autostradă, pentru a reduce viteza, trebuie din timp să preselecteze banda de decelerare.