Secțiunea a 13-a - Circulaţia autovehiculelor în traficul internaţional.


101. Autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova vor putea trece frontiera de stat în cazul în care se respectă condiţiile de admitere în traficul internaţional. Vehiculele în cauză trebuie să poarte plăci cu numărul de înmatriculare de modelul stabilit prin Convenţia internaţională privind circulaţia rutieră, la care Republica Moldova este parte, precum şi semnul distinctiv  3  (anexa nr. 6). Conducătorii acestor vehicule trebuie să posede permis de conducere naţional de categoria (subcategoria) respectivă şi certificatul de înmatriculare a vehiculului, de modelul stabilit.

102. Autovehiculele înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice ale Republicii Moldova numai în cazul în care se respectă condiţiile de admitere în traficul internaţional.

103. Persoanele care domiciliază în alte state, dar sînt venite provizoriu în Republica Moldova, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă posedă permis de conducere naţional, perfectat pe numele său, care corespunde modelului stabilit de Convenţia internaţională privind circulaţia rutieră sau permis recunoscut pe bază de reciprocitate.

104. Vehiculul aflat în traficul internaţional poate să circule pe drumurile publice nu mai mult de un an, cu o ulterioară întrerupere de cel puţin 24 ore.
Este interzisă deplasarea pe drumurile publice, pe timp de noapte, a autovehiculelor care au volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepţia celor aflate în traficul internaţional în tranzit.
+Fasciculul luminii de întîlnire, la autovehiculele cu volanul pe dreapta, este distribuit asimetric, mai mult pe partea stîngă, fapt ce poate conduce la orbirea conducătorilor de vehicule ce vin din sens opus. Problema poate fi soluționată prin aplicarea pe faruri a prismelor autocolante (lentilelor corectoare de lumină), dar acestea trebuie certificate oficial.+