Secţiunea a 14-a - Reguli privind circulaţia vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie şi obligaţiile celorlalţi conducători de vehicule.


105. 1) Autovehiculele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Național Anticorupție, Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, ale echipelor mobile ale Serviciului Vamal, cele destinate stingerii incendiilor, ambulanţele, precum şi cele ale serviciilor bancare, poştei speciale, care sînt echipate cu semnale luminoase şi sonore speciale, conform punctului 38 din prezentul Regulament, şi care sînt vopsite în mod special, în cazul în care execută misiuni urgente de serviciu, pot devia de la exigenţele Regulamentului în cauză (cu excepţia capitolului II; capitolului III secţiunile a 2-a şi a 8-a; capitolului IV secţiunea a 18-a), cu condiţia că se vor întreprinde măsurile necesare de precauţie pentru a evita orice accident în traficul rutier.
2) În cazul în care se execută misiuni urgente de serviciu, conducătorii vehiculelor în cauză trebuie să pună în funcţiune semnalele luminoase şi sonore speciale. Totodată, ei pot profita de prioritate doar atunci cînd s-au asigurat că li se cedează trecerea. De prioritate beneficiază, de asemenea, conducătorii vehiculelor escortate de vehiculul cu regim prioritar de circulaţie. Conducătorii vehiculelor escortate trebuie să includă în faruri lumina de întîlnire.

106. 1) La apropierea vehiculului la care este pus în funcţiune dispozitivul cu lumină albastră giratorie sau fulger şi semnalul sonor special, conducătorii altor vehicule trebuie să asigure deplasarea nestînjenită a acestuia, indiferent de direcţia lui de deplasare, inclusiv să elibereze banda pe care se deplasează vehiculul cu regim prioritar de circulaţie, poziţionîndu-se cît mai aproape de bordură, pe acostament sau chiar, în caz de necesitate, să oprească.
2) În cazul în care vehiculul cu regim prioritar de circulaţie la care sînt puse în funcţiune dispozitivele cu lumină de culoare albastră şi roşie, precum şi semnalul sonor special, escortează o coloană oficială, conducătorii altor vehicule sînt obligaţi să cedeze trecerea atît acestuia, cît şi vehiculelor escortate, indiferent de direcţia lor de deplasare, oprind cît mai aproape de bordură sau pe acostament. Excepţie de la regulă o au vehiculele care vin din sens opus pe drumul cu bandă de separare.
Reluarea deplasării se permite numai după trecerea autovehiculului care încheie coloana, avînd pus în funcţiune un dispozitiv de culoare albastră.
Este interzisă depăşirea vehiculului cu regim prioritar de circulaţie, precum şi a vehiculelor escortate de acesta.
3) Conducătorul de vehicul, în cazul în care se apropie de vehiculul oprit, la care funcţionează dispozitivul cu lumină albastră giratorie sau fulger, trebuie să reducă viteza pînă la limita care, în caz de necesitate, i-ar asigura oprirea imediată.
4) Folosirea de către conducătorii vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie a semnalelor luminoase şi sonore speciale în alte cazuri decît cele justificate de urgenţa misiunii lor este interzisă.

107. Conducătorii autovehiculelor destinate lucrărilor de întreţinere a drumurilor, echipate cu dispozitive cu lumină de culoare portocalie giratorie, în timpul executării lucrărilor pe drumurile publice se pot abate de la exigenţele indicatoarelor (cu excepţia indicatoarelor  2.1 ,  2.2 ,  2.4 ,  2.5 , 3.14 - 3.17,  3.23 ) şi ale marcajelor, precum şi punctului 40 subpunctul 5), punctului
43 subpunctele 1) а), b), 2) a), 3) a), b), c) şi punctului 44 din prezentul Regulament, cu condiţia că nu vor periclita siguranţa circulaţiei.
Conducătorii autovehiculelor care transportă încărcături cu gabaritul depăşit se pot abate de la exigenţele punctului 43 subpunctul 3) a) al prezentului Regulament.
Dispozitivul cu lumină de culoare portocalie nu acordă prioritate în circulaţie, însă acesta este destinat atenţionării şi avertizării altor participanţi la trafic despre eventualul pericol.
Conducătorilor altor vehicule li se interzice să creeze obstacole în executarea lucrărilor de către vehiculele destinate întreţinerii drumurilor.