Secțiunea a 15-a - Instruirea în conducerea autovehiculelor.


108. 1) Instruirea teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi pentru obţinerea categoriilor sau subcategoriilor noi poate fi efectuată doar în cadrul cursurilor organizate de instituţiile licenţiate și/sau acreditate în domeniu.
2) Instruirea iniţială în conducerea vehiculului trebuie efectuată pe terenuri închise circulaţiei sau pe terenurile amenajate şi destinate acestui scop.
Instruirea pe drumurile publice poate fi efectuată numai pe itinerarele autorizate de poliţie doar în cazul în care cursanţii au dexteritate suficientă în conducerea autovehiculului, cunosc şi respectă exigenţele prezentului Regulament, vehiculul deplasîndu-se numai pe banda extremă dreapta (excepţie cazurile de ocolire, depăşire, virare la stînga sau întoarcere).
3) Instructorul, în cazul instruirii pe drumurile publice, trebuie să posede permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte vehiculul pentru instruire, precum şi certificat de atestare profesională care îi acordă dreptul de a instrui, precum și fișele cu itinerarele autorizate de poliție.
4)
Vehiculul destinat instruirii trebuie să fie echipat cu oglindă retrovizoare pentru instructor, semnalizat conform punctului 34 subpunctul 3) litera b) şi punctului 36 din prezentul Regulament, precum şi echipat cu comandă dublă cel puțin asupra ambreiajului și frînei.