Secțiunea a 3-a - Viteza de deplasare şi spaţiul între vehicule.


45. 1) Conducătorul trebuie să conducă vehiculul în conformitate cu limita de viteză stabilită, ţinînd permanent seama de următorii factori:
a) starea psihofiziologică ce influenţează atenţia şi reacţia;
b) dexteritatea în conducere care i-ar permite să prevadă situaţiile periculoase;
c) starea tehnică a vehiculului şi particularităţile încărcăturii;
d) situaţia rutieră.
2) În cazul în care în limita vizibilităţii apar obstacole care pot fi observate de conducător, el trebuie să reducă viteza sau chiar să oprească, pentru a nu pune în pericol siguranţa traficului.

46. Conducătorul de vehicul trebuie să manifeste prudenţă sporită şi, în caz de necesitate, să reducă viteza pînă la limita care i-ar garanta siguranţa traficului sau chiar să oprească, în cazurile în care se deplasează pe lîngă:
a) copii, persoane de vîrstă înaintată, precum şi persoane cu semne evidente de dizabilitate;
b) microbuze şi autobuze în staţionare, semnalizate prin semnul distinctiv  5  (anexa nr. 6);
c) vehicule de rută oprite în staţii.

47. 1) Limitele maxime de viteză a vehiculelor pe drumurile publice sînt:
a) în localităţi - 50 km/h, iar prin zonele rezidenţiale şi teritoriile adiacente drumului - 20 km/h, iar în zonele pietonale - 5 km/h.
În cazul în care siguranţa traficului se garantează, această limită pe anumite sectoare de drum sau benzi de circulaţie (pentru unele tipuri de vehicule) poate fi majorată pînă la 80 km/h, prin instalarea indicatorului  3.27  de semnificaţie corespunzătoare;
b) în afara localităţilor:
110 km/h - pe drumurile semnalizate prin indicatorul  5.4 ;
90 km/h - pe celelalte drumuri.
2) În afara localităţilor, în funcţie de categoria vehiculelor, limitele maxime de viteză sînt:
a) pentru autoturisme şi autocamioane la care masa maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg, pe drumurile semnalizate prin indicatorul  5.4  - 110 km/h, pe celelalte drumuri - 90 km/h;
b) pentru microbuze, autobuze interurbane şi turistice, precum şi pentru motociclete, pe toate drumurile - 90 km/h;
c) pentru autobuze, altele decît cele indicate, camioane la care masa maximă autorizată depăşeşte 3500 kg, precum şi pentru autoturisme şi camioane cu masa maximă autorizată ce nu depăşeşte 3500 kg care tractează o remorcă, pe drumurile semnalizate prin indicatorul  5.4  - 90 km/h, pe celelalte drumuri - 70 km/h.
d) în cazul în care siguranţa traficului este garantată, pe anumite sectoare de drum, pentru autoturismele și autocamioanele cu masa maximă autorizată ce nu depășește 3500 kg, limita de 90 km/h poate fi majorată pînă la 110 km/h, prin instalarea indicatorului  3.27  de semnificaţie corespunzătoare și a panoului  6.6.1 ; pentru camioanele cu masa maximă autorizată mai mare de 3500 kg, precum și pentru autoturismele și autocamioanele cu masa maximă autorizată ce nu depășește 3500 kg care tractează o remorcă, limita de 70 km/h poate fi majorată pînă la 90 km/h, prin instalarea indicatorului  3.27  de semnificaţie corespunzătoare și a panoului  6.6.2 .
În cazuri de precipitaţii abundente, ceaţă sau cînd drumurile sînt acoperite de gheaţă, polei, zăpadă, viteza maximă admisă în afara localităţilor trebuie să fie mai mică cu cel puţin 20 km/h decît viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.


48. 1) Conducătorilor care au vechimea în conducerea autovehiculului de categoria (subcategoria) respectivă mai mică de un an, precum și celor care efectuează instruirea în conducerea autovehiculelor li se interzice să depăşească limita vitezei de 70 km/h. Autovehiculul conducătorului începător trebuie să poarte în faţă şi în spate semnul distinctiv  15  (anexa nr. 6).
2) În cazul în care se efectuează transportarea persoanelor în caroseria camionului, viteza maximă de deplasare trebuie să fie de 60 km/h.
3) Remorcarea autovehiculelor rămase în pană trebuie să se efectueze cu o viteză ce nu depăşeşte 50 km/h.
4) Viteza maximă admisă pentru autovehicule destinate transportului de încărcături periculoase, cu masa şi/sau gabaritul depăşite, este de 40 km/h în localităţi, iar în afara localităţilor - de 70 km/h. Aceste autovehicule vor purta în spate semnul distinctiv  11  (anexa nr. 6).

49. În funcţie de viteza de deplasare, conducătorul de vehicul trebuie să lase liber un spaţiu (distanţă) faţă de vehiculul precedent care, în caz de frînare bruscă a acestuia, i-ar permite să oprească evitînd coliziunea.

50. Conducătorului de vehicul îi este interzis:
a) să depăşească viteza maximă determinată prin caracteristica tehnică a vehiculului;
b) să depăşească limita de viteză determinată de semnul distinctiv  11  (anexa nr.6);
c) să circule cu viteză redusă fără motiv întemeiat, prin aceasta stînjenind circulaţia;
d) să frîneze brusc, dacă această acţiune nu este impusă de siguranţa circulaţiei.